Fellesaksjonen hadde møte med Helse – og omsorgsdepartementet

admin Ukategorisert

Deler av Fellesaksjonen hadde 8. februar et godt møte med statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen og seniorrådgiver Thor Rogan, seniorrådgiver Sjur Øverbø Andersen (storskjerm) og kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff (storskjerm).

Vi kom med tydelige innspill til den nye regjeringen når det gjelder medisinfrie tilbud og ny opptrappingsplan for psykisk helse. Vi forventer at medisinfrie enheter blir med som en føring i den nye opptrappingsplanen, og at opptrappingsplanen legger føringer for en personsentrert og rettighetsbasert tilnærming i tråd med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og CRPD. Vi leverte også våre innspill skriftlig, brevet kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2022/02/20220201-Brev-til-HOD.pdf

Vi ser frem til videre samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og den nye regjeringen.

Bildet: Fra venstre Hildegun Flatabø, Aurora støtteforening, Grete Johnsen, WSO, Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, Hvite Ørn, Ingrid Matheussen, LPP, Thor Rogan, HOD, Ellen Rønning-Arnesen, HOD og Jón-Ágúst Einisson, Hvite Ørn. Resten av Fellesaksjonens medlemmer hadde ikke anledning til å delta på møtet, men har bidratt gjennom det skriftlige innspillet. Det er Gunn Helen Kristiansen, Aurora, Irene Svendsen, LPP, Karl Olaf Sundfør, Mental Helse og Mette Ellingsdalen, WSO. 

Panelsamtale om medisinfrie akuttilbud på Amaliedagene 2021

admin Ukategorisert

Siste post på programmet under Amaliedagene 2021 var en panelsamtale om medisinfrie akuttilbud, med fokus på muligheter og løsninger.

Panel: Lars Lien, Norsk psykiatrisk forening, Anders Wenneberg, psykologspesialist, Inger-Mari Eidsvik, WSO, Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, Hvite Ørn og Ole Andreas Underland, Recoveryakademiet. Samtalen ble ledet av Olav Nyttingnes.

Opptak av panelsamtalen: https://vimeo.com/590592640?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=60114199

WSO – We Shall Overcome er hovedarrangør for Amaliedagene. I 2021 var medarrangører Aurora Støtteforening, Hvite Ørn Oslo og Akershus og LMSO – Landsforeningen mot seksuelle overgrep . 
Mer informasjon om Amaliedagene på amaliedagene.no

Fellesaksjonen har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet med krav om bred og helhetlig gjennomgang av tvangsmedisinering.

admin Nyheter

Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har fra starten i 2012 vært opptatt av arbeid mot tvangsmedisinering, og medisinfrie tilbud ble lansert som et tvangsreduserende tiltak. Brukerorganisasjonene har gjentatte ganger meldt ifra om at tvangsmedisinering er det tvangstiltaket som oppleves mest inngripende, med stor risiko for skade og med langvarige konsekvenser og varighet. Vi ser dessverre at i arbeidet med tvangsreduksjon blir allikevel ikke tvangsmedisinering prioritert som innsatsområde.

Ingen endring i Statsforvalterens praksis etter sivilombudsmannens uttalelser om ulovlig tvangsmedisinering.

Tvangsmedisinering prioriteres ikke ved arbeid med tvangsreduksjon.

Les hele brevet her.

Døgnenheter med medikamentfri behandling

admin Ukategorisert

Her er en kort oversikt over de tilbud som finnes med medikamentfri behandling i egne enheter.

Fellesaksjonen mener med medikamentfrie tilbud: Avdelinger der det praktiseres medbestemmelse/ brukermedvirkning, hvor man «ikke utsettes for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse».

Read More