Fellesaksjonen har fått svar fra HOD angående Tapering Strips

admin Ukategorisert

Del

Fellesaksjonen har fått svar fra HOD (Helse – og omsorgsdepartementet) på vår forespørsel om produksjon av Tapering Strips.

Spørsmål om innførsel av tapering strips 

Vi viser til tidligere henvendelse om overnevnte og til Helsedirektoratets svar 12. november. 
Departementet har vært i kontakt med Statens legemiddelverk om saken. Legemiddelverket har vurdert at import av apotekfremstilte Tapering strips fra Nederland ikke er i tråd med nasjonalt og europeisk regelverk. Legemiddelverket er nå i ferd med å undersøke mulighetene for å få i gang produksjon av denne typen legemidler/doseruller i Norge, i første omgang ved å kontakte mulige produksjonsmiljøer

https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2020/12/20201222-Oppfolging-mote-2.-mars-2020-I-nnførsel-av-tapering-strips-.pdf

Del