Fellesaksjonen sendte høringsuttalelse til Samtykkeutvalget

admin Ukategorisert

Del

Den 1. november sendte Fellesaksjonen en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet for høring av Samtykkeutvalgets rapport «Bedre beslutninger, bedre behandling».

Fellesaksjonen uttalte seg om utvalgets forslag som omhandlet medisinfrie tilbud. For Fellesaksjonens organisasjoners vurdering av de andre forslagene ble det i brevet vist til hver organisasjons separate høringssvar.

Utdrag fra høringsuttalelsen:

Fellesaksjonen støtter ekspertutvalget i vektleggingen av nødvendig oppbygging av frivillige behandlingstilbud for den gruppen med store og langvarige behov for hjelp.

Vi er enig med utvalget i at tvangsmedisinering overfor pasienter som ikke har effekt av antipsykotiske legemidler er problematisk, og at det særlig er behov for nyskapende forskning på ikke-medikamentelle behandlingstilbud ved alvorlig psykisk lidelse.

Vi støtter at oppbygging av flere medisinfrie tilbud vil være sentralt for å imøtekomme behovet til denne gruppen.

For Fellesaksjonen har det vært et viktig krav at medisinfrie tilbud skal være behandlingstilbud hvor man ikke blir utsatt for tvangsmedisinering, eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse. Dette er blant annet begrunnet i at forskning viser at pasienten må ha tillit til behandler for å bli bedre.

Fellesaksjonen vil peke på at det er viktig å sikre pasienter som bruker psykofarmaka rett til å få hjelp med forsvarlig nedtrapping, og at dette bør være en lovfestet rettighet.

Hele brevet kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2024/01/20231101-Horingssvar-Fellesaksjonen-Samtykkeutvalget.pdf

Høringsdokumenter kan leses her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-rapport-fra-ekspertutval-som-har-evaluert-vilkaret-om-manglande-samtykkekompetanse-for-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-samtykkeutvalet/id2987405/

Del