Fellesaksjonen

Fellesaksjonens brosjyre PDF

.

Brosjyretekst:

”Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp” ble startet for å kjempe frem et medisinfritt tilbud i Norge. Samlet sitter våre organisasjoner på masse erfaring om at det er mulig å bli helt frisk uten medikamenter. De som ønsker medisinfri behandling står i dag uten noe døgntilbud. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Vi jobber for at det skal etableres medisinfrie døgnbaserte behandlingsenheter ved alle landets helseforetak. Det vil si egne enheter der:

  1. Man ikke utsettes for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse.
  2. Grunnbehandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med.
  3. Det kan utvikles gode behandlingskulturer for medisinfri behandling, som kan styrke et fagfelt med behov for kunnskapsutvikling.

Valgfrihet

Medisinfri behandling handler ikke om å være i mot medisiner. Det handler om muligheter til å velge den behandlingen man selv har mest tro på. Medisinfrie enheter betyr ikke at brukeren blir nektet medisiner. Det betyr at medisiner ikke er en viktig del av behandlingen som tilbys.

Det finnes alternativer som virker

Hvilke alternativer til medisiner finnes? De fleste brukere etterspør omsorg, trygghet og å bli møtt som et helt menneske. Det er nødvendig å utvikle gode modeller for medisinfri behandling. Ved å ta utgangspunkt i menneskers tilfriskningserfaringer og samarbeide nært med brukere, pårørende og organisasjoner, kan det utvikles alternativer.

I flere retningslinjer fra Helsedirektoratet anbefales det ulike medisinfrie behandlingsmetoder, jamfør ”Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon” og ”Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser”.

Reduksjon av tvang

  1. Oppbyggingen av nyskapende medisinfrie behandlingstilbud som brukerne etterspør, kan redusere bruken av tvang.
  2. Mange har opplevd å få en behandling med medikamenter som ikke har hjulpet. Medisinfrie tilbud som er tilgjengelige for de som ønsker det, vil kunne gjenopprette tilliten og føre til at flere søker hjelp i tide.
  3. Ved tilgjengelige medisinfrie behandlingstilbud vil også pårørendes situasjon kunne bedres og konflikter dempes, ved at deres kjære får den hjelpen de trenger og ønsker.

Støtte

For at medisinfrie behandlingsforløp skal bli en reell mulighet, kreves det vilje både fra politikere, fagfolk, myndigheter og helseforetak. Vi trenger bred støtte for at dette skal bli en realitet.

Hvordan kan du støtte aksjonen?

Ta kontakt med ditt helseforetak og etterspør et medisinfritt behandlingstilbud.

Hvis du ikke er medlem i en av fellesorganisasjonens organisasjoner kan du også støtte aksjonen med å melde deg inn i en av organisasjonene.

Er du medlem i andre organisasjoner kan du be disse om å sende oss støtteerklæringer.