Fellesaksjonen sendte høringssvar til UNN angående forslag om nedleggelse av Medikamentfritt behandlingstilbud

admin Ukategorisert

Fellesaksjonen sendte 29. oktober høringssvar til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) angående «Framtidig klinisk struktur for Psykisk helse og rus-klinikken, hvor Medikamentfritt behandlingstilbud foreslås nedlagt.

Høringssvaret kan leser her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/11/20231029-Horingssvar-framtidig-klinisk-struktur-PHRK-UNN.pdf

Read More

Fellesaksjonen har sendt brev til HOD angående Medikamentfritt behandlingstilbud i Tromsø

admin Ukategorisert

Fellesaksjonen sendte et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) den 23. oktober 2023. Fellesaksjonen ba helseminister Ingvild Kjerkol ta raske grep og sikre at Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) ikke blir nedlagt eller omorganisert.

Brevet kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/10/20231023-Brev-HOD-om-Medikamentfritt-tilbud-Tromso.pdf

Read More

Opptrappingsplanen omtaler medisinfrie behandlingstilbud

admin Ukategorisert

«Opptrappingsplanen for psykisk helse» (2023-2033) har et avsnitt om medisinfrie behandlingstilbud. Avsnittet ligger under punkt 4.6: Riktig bruk av legemidler. 

Det avsluttes slik: «Medisinfrie behandlingstilbud har en naturlig plass i en moderne, pasientrettet psykisk helsetjeneste. Den videre utviklingen av tilbudet bør skje i nær dialog mellom fagmiljøene, brukerne og pårørende.»

Hele avsnittet: 

Read More

Temadag om medisinfrie tilbud på Amaliedagene 2023

admin Ukategorisert

Program for Amaliedagene 2023 er publisert. Se hele programmet på https://amaliedagene.no/program-2023/

Amaliedagene er en viktig arena for utveksling av erfaringsbasert og faglig kunnskap om psykisk helse. De arrangeres av mennesker som har egenerfaring med psykiske helse-tjenester og arrangementene baseres på frivillig arbeid.

Tirsdag 22. august har tema medisinfrie tilbud, og Fellesaksjonen er ansvarlig for dagen.

Program for tirsdag 22. august i Wergelandsalen på Litteraturhuset i Oslo:

Read More

Fellesaksjonen har sendt brev til HOD

admin Ukategorisert

Fellesaksjonen sendte 3. februar 2023 et nytt brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), fordi vi er bekymret for manglende utvikling og opprettholdelse av eksisterende medisinfrie tilbud.

Fellesaksjonen ber i brevet om en snarlig orientering om status for de medisinfrie tilbudene, og hvilke konkrete planer departementet har for å utvikle, ivareta og sikre disse tilbudene fremover. Medisinfrie tilbud må bli prioritert i opptrappingsplanen for psykisk helse og rus, som er varslet sommeren 2023.

Brevet kan leses her:
https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/02/20230202-Brev-til-HOD-fra-Fellesaksjonen.pdf

Fellesaksjonen hadde møte med Helse – og omsorgsdepartementet

admin Ukategorisert

Deler av Fellesaksjonen hadde 8. februar et godt møte med statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen og seniorrådgiver Thor Rogan, seniorrådgiver Sjur Øverbø Andersen (storskjerm) og kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff (storskjerm).

Vi kom med tydelige innspill til den nye regjeringen når det gjelder medisinfrie tilbud og ny opptrappingsplan for psykisk helse. Vi forventer at medisinfrie enheter blir med som en føring i den nye opptrappingsplanen, og at opptrappingsplanen legger føringer for en personsentrert og rettighetsbasert tilnærming i tråd med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og CRPD. Vi leverte også våre innspill skriftlig, brevet kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2022/02/20220201-Brev-til-HOD.pdf

Vi ser frem til videre samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og den nye regjeringen.

Bildet: Fra venstre Hildegun Flatabø, Aurora støtteforening, Grete Johnsen, WSO, Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, Hvite Ørn, Ingrid Matheussen, LPP, Thor Rogan, HOD, Ellen Rønning-Arnesen, HOD og Jón-Ágúst Einisson, Hvite Ørn. Resten av Fellesaksjonens medlemmer hadde ikke anledning til å delta på møtet, men har bidratt gjennom det skriftlige innspillet. Det er Gunn Helen Kristiansen, Aurora, Irene Svendsen, LPP, Karl Olaf Sundfør, Mental Helse og Mette Ellingsdalen, WSO. 

Panelsamtale om medisinfrie akuttilbud på Amaliedagene 2021

admin Ukategorisert

Siste post på programmet under Amaliedagene 2021 var en panelsamtale om medisinfrie akuttilbud, med fokus på muligheter og løsninger.

Panel: Lars Lien, Norsk psykiatrisk forening, Anders Wenneberg, psykologspesialist, Inger-Mari Eidsvik, WSO, Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, Hvite Ørn og Ole Andreas Underland, Recoveryakademiet. Samtalen ble ledet av Olav Nyttingnes.

Opptak av panelsamtalen: https://vimeo.com/590592640?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=60114199

WSO – We Shall Overcome er hovedarrangør for Amaliedagene. I 2021 var medarrangører Aurora Støtteforening, Hvite Ørn Oslo og Akershus og LMSO – Landsforeningen mot seksuelle overgrep . 
Mer informasjon om Amaliedagene på amaliedagene.no

Fellesaksjonen har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet med krav om bred og helhetlig gjennomgang av tvangsmedisinering.

admin Nyheter

Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har fra starten i 2012 vært opptatt av arbeid mot tvangsmedisinering, og medisinfrie tilbud ble lansert som et tvangsreduserende tiltak. Brukerorganisasjonene har gjentatte ganger meldt ifra om at tvangsmedisinering er det tvangstiltaket som oppleves mest inngripende, med stor risiko for skade og med langvarige konsekvenser og varighet. Vi ser dessverre at i arbeidet med tvangsreduksjon blir allikevel ikke tvangsmedisinering prioritert som innsatsområde.

Ingen endring i Statsforvalterens praksis etter sivilombudsmannens uttalelser om ulovlig tvangsmedisinering.

Tvangsmedisinering prioriteres ikke ved arbeid med tvangsreduksjon.

Les hele brevet her.