Fellesaksjonens definisjon av medisinfrie tilbud

admin Ukategorisert

Lederteamet i Fellesaksjonen fikk publisert et leserinnlegg i Dagsavisen 29. november 2019. Som svar til Jan Ivar Røssberg og Ole A. Andreassen. Innlegget heter «Helhetlig behandling i medisinfrie enheter» og gir en kort beskrivelse av hva Fellesaksjonen mener med begrepet medisinfrie tilbud.

Vi får en del reaksjoner på selve begrepet medisinfri. Mange tror at vi mener avdelinger helt uten bruk av legemidler. Dette er ikke tilfelle. Vårt mål er avdelinger hvor det er valgfrihet når det gjelder medisiner. Og hvor hovedbehandlingen er noe annet enn medisiner, det vil si medisinfrie behandlingsmetoder. Dette er nødvendig å sette fokus på fordi det største problemet i psykisk helsevern er den ensidige fokus på medikamenter, med feilmedisinering og overmedisinering som resultat. Mange av de som er innlagt i medisinfrie enheter får hjelp til å trappe ned på mengden medisiner og antall medisiner. Men mange velger også å fortsette på mindre doser. Det viktigste er at pasientene selv er med på denne prosessen.

Vi gjengir siste del av vårt leserinnlegg:

«Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud beskriver i sitt grunndokument en medisinfri enhet som et sted hvor medikamenter ikke blir gitt med tvang eller overtalelse.

Denne aksjonen ble startet for å få ned tvang og spesielt tvangsmedisinering. Brukerorganisasjonene har ikke vært opptatt av å få slutt på all medisinering, eller nekte pasienter som ønsker medikamenter å få slik behandling. Det ville vært det motsatte av det som er intensjonen vår – nemlig økt valgfrihet og selvbestemmelse

Det største problemet vi har i dag er det ensidige fokus på medikamenter i psykiske helsetjenester og det ofte fraværende fokus på psykososiale tiltak. 

Vi trenger medikamentfrie enheter, og Fellesaksjonen arbeider for at helhetlig behandling i medikamentfrie enheter skal bli et tilgjengelig tilbud for alle som ønsker det. »

Her er hele leserinnlegget fra 29. november:

https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2019/12/20191129-innlegg-DA-scaled.jpg

Intervju med Magnus Hald

admin Ukategorisert


Audur Axelsdottir, islandsk aktivist, intervjuer Magnus Hald om den medikamentfrie enheten i Tromsø. Fra 13. oktober. Intervjuet er på engelsk. 

Audur Axelsdottir møtte Magnus Hald på det 24th International Network Meeting for the Treatment of Psychosis, som ble holdt i Gøteborg. De snakker om hans arbeide og utviklingen av den medikamentfrie enheten i Tromsø. Magnus Hald er psykiater ved avdelingen. Han var tidligere klinikksjef for Psykisk helse og rus-klinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Intervjuet ligger på websiden til IIPDW – International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal

https://iipdw.org/audur-axelsdottir-interviews-magnus-p-hald/

Medikamentfri enhet i Tromsø inviterer til fagdag

admin Ukategorisert

Velkommen til fagdag fredag 6. desember 2019 i Fyrhuset på Åsgård

Medikamentfritt behandlingstilbud ønsker velkommen til fagdag for å dele av erfaringer så langt. I tillegg har vi invitert Anne-Kari Torgalsbøen til å formidle fra en forskningsstudie i Oslo som følger 30 unge mennesker med førstegangspsykose over en 10-årsperiode. Studien har fokus på tilfriskning og hva som bidrar til bedring av psykose hos disse unge menneskene.

Read More

Medisinfri døgnenhet ved Akershus Universitetssykehus

admin Ukategorisert

https://www.ahus.no/behandlinger/medisinfri-behandling

Medisinfri behandling er et eget tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter. 

Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet – uavhengig av diagnose og medisiner – vil kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ ved Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike.

Fellesaksjonens historie frem til 2019

admin Ukategorisert

Fellesaksjonen hadde 20. mars 2019 et evalueringsseminar hvor vi hadde en grundig gjennomgang av arbeidet. I den forbindelse ble det laget en historisk oversikt over Fellesaksjonens bakgrunn og arbeid. Her følger kortversjonen av historien:

Read More