Fellesaksjonen sendte høringsuttalelse til Samtykkeutvalget

admin Ukategorisert

Den 1. november sendte Fellesaksjonen en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet for høring av Samtykkeutvalgets rapport «Bedre beslutninger, bedre behandling».

Fellesaksjonen uttalte seg om utvalgets forslag som omhandlet medisinfrie tilbud. For Fellesaksjonens organisasjoners vurdering av de andre forslagene ble det i brevet vist til hver organisasjons separate høringssvar.

Read More

Fellesaksjonen har fått svar fra HOD angående Medikamentfritt behandlingstilbud i Tromsø

admin Ukategorisert

Fellesaksjonen har mottatt et kortfattet svar fra Helseminister Ingvild Kjerkol angående forslag om nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN. Brevets innhold er svært vagt og svarer ikke direkte på forespørslene fra Fellesaksjonen.

Brevet kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/12/Brev-fra-HOD-Forslag-om-nedleggelse-av-Medikamentfritt-behandlingstilbud-ved-UNN.pdf

Read More

Fellesaksjonen sendte høringssvar til UNN angående forslag om nedleggelse av Medikamentfritt behandlingstilbud

admin Ukategorisert

Fellesaksjonen sendte 29. oktober høringssvar til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) angående «Framtidig klinisk struktur for Psykisk helse og rus-klinikken, hvor Medikamentfritt behandlingstilbud foreslås nedlagt.

Høringssvaret kan leser her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/11/20231029-Horingssvar-framtidig-klinisk-struktur-PHRK-UNN.pdf

Read More

Fellesaksjonen har sendt brev til HOD angående Medikamentfritt behandlingstilbud i Tromsø

admin Ukategorisert

Fellesaksjonen sendte et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) den 23. oktober 2023. Fellesaksjonen ba helseminister Ingvild Kjerkol ta raske grep og sikre at Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) ikke blir nedlagt eller omorganisert.

Brevet kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/10/20231023-Brev-HOD-om-Medikamentfritt-tilbud-Tromso.pdf

Read More

Opptrappingsplanen omtaler medisinfrie behandlingstilbud

admin Ukategorisert

«Opptrappingsplanen for psykisk helse» (2023-2033) har et avsnitt om medisinfrie behandlingstilbud. Avsnittet ligger under punkt 4.6: Riktig bruk av legemidler. 

Det avsluttes slik: «Medisinfrie behandlingstilbud har en naturlig plass i en moderne, pasientrettet psykisk helsetjeneste. Den videre utviklingen av tilbudet bør skje i nær dialog mellom fagmiljøene, brukerne og pårørende.»

Hele avsnittet: 

Read More

Temadag om medisinfrie tilbud på Amaliedagene 2023

admin Ukategorisert

Program for Amaliedagene 2023 er publisert. Se hele programmet på https://amaliedagene.no/program-2023/

Amaliedagene er en viktig arena for utveksling av erfaringsbasert og faglig kunnskap om psykisk helse. De arrangeres av mennesker som har egenerfaring med psykiske helse-tjenester og arrangementene baseres på frivillig arbeid.

Tirsdag 22. august har tema medisinfrie tilbud, og Fellesaksjonen er ansvarlig for dagen.

Program for tirsdag 22. august i Wergelandsalen på Litteraturhuset i Oslo:

Read More

Fellesaksjonen har sendt brev til HOD

admin Ukategorisert

Fellesaksjonen sendte 3. februar 2023 et nytt brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), fordi vi er bekymret for manglende utvikling og opprettholdelse av eksisterende medisinfrie tilbud.

Fellesaksjonen ber i brevet om en snarlig orientering om status for de medisinfrie tilbudene, og hvilke konkrete planer departementet har for å utvikle, ivareta og sikre disse tilbudene fremover. Medisinfrie tilbud må bli prioritert i opptrappingsplanen for psykisk helse og rus, som er varslet sommeren 2023.

Brevet kan leses her:
https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/02/20230202-Brev-til-HOD-fra-Fellesaksjonen.pdf