Fellesaksjonen har sendt brev til HOD

admin Ukategorisert

Del

Fellesaksjonen sendte 3. februar 2023 et nytt brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), fordi vi er bekymret for manglende utvikling og opprettholdelse av eksisterende medisinfrie tilbud.

Fellesaksjonen ber i brevet om en snarlig orientering om status for de medisinfrie tilbudene, og hvilke konkrete planer departementet har for å utvikle, ivareta og sikre disse tilbudene fremover. Medisinfrie tilbud må bli prioritert i opptrappingsplanen for psykisk helse og rus, som er varslet sommeren 2023.

Brevet kan leses her:
https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/02/20230202-Brev-til-HOD-fra-Fellesaksjonen.pdf

Del