Debatt

2.07.2024 Ugeskrift for læger – Poul Videbech, professor i psykiatri, anmelder Anders Sørensens bok om nedtrapping https://ugeskriftet.dk/nyhed/bogen-kan-saaledes-ikke-anbefales-til-fagfolk-og-heller-ikke-til-patienter

13.02.2024 Sykepleien.no: Gunn Helen Kristiansen – Den positive utviklingen som de medisinfrie enhetene representerer, har stoppet opp

2.11.2024 wso.no: WSO protesterer på foreslått nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud i Tromsø

27.10.2023 Dagsavisen: Arnhild Lauveng – Dette er en skam. PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/10/20231027-Dette-er-en-skam-–-Dagsavisen.pdf

25.10.2023 Psykologtidsskriftet.no: Per Halvorsen – Fritt for medisinfritt i nord?

13.10.2023 Mentalt Perpektiv: Medikamentfri behandling: Frykter at arbeidsplassene og tilbudet til pasientene forsvinner

06.10.2023 Bergens Tidende: Per Thorvaldsen – Et oppgjør med selvforakten

22.09.2023 Folkebladet: Tilbudet som ble Ingvills redning kan nå bli nedlagt:-Det må bare ikke skje! 

15.09.2023 Nordnorskdebatt.no: Rune Karlsen – Nedlegging er en faglig fallitterklæring

Opprop / underskriftskampanje for Medikamentfritt behandlingstilbud i Tromsø: https://www.underskrift.no/vis/12633

11.09.2023 Nordlys.no: UNN Åsgård, Medikamentfri behandling _ Ingrid (52) var tungt medisinert og følte seg som en zombie. Nå frykter hun at tilbudet som hjelper henne legges ned 

07.09.2023 Aftenposten: Styret i Norsk psykiatrisk forening – Å bryte ned stigma er en felles oppgave 

06.09.2023 Aftenposten: Jonas Viken Grini – Feilaktig om somatisk medisin 

04.09.2023 Rett24: Helge Hjort – Antall vedtak om tvangsmedisinering er tredoblet 

04.09.2023 Fredrikstad Blad: Dennis Brorstrøm – Heller varetektsfengslet enn tvangsinnlagt i psykiatrien 

04.09.2023 Aftenposten: Ann Christin Andersen, Torunn Stene Nøvik og Jorun Schei – Påstander om ADHD bidrar til å villede foreldre 

04.09.2023 Aftenposten: Magnus Hald – Plager, ikke «pilleskam» 

31.08.2023 Dagens Medisin: Espen Gade Rolland m-fl. – Opptrappingsplanen for psykisk helse forholder seg ikke til internasjonale forpliktelser 

30.08.2023 Aftenposten: Sigmund Karterud – Psykiske lidelser er annerledes enn kroppslige sykdommer 

30.08.2023 Aftenposten: Solveig Klæbo Reitan, Kirsten Rasmussen og Lars Lien – ADHD: en oppklaring av misforståelser 

30.08.2023 Morgenbladet: Vegard Møller, journalist – Kjerkol om psykiatrikrisen: – Nedbygging av sengeplasser stopper på vår vakt 

30.08.2023 Aftenposten: Espen Odden og Heine Steinkopf – «Pilleskam» og retorikk 

28.08.2023 Psykologtidsskriftet: Rolf Sundet – To utilstrekkelige forklaringer på krisen vi står i 

26.08.2023 Aftenposten: Joar Øveraas Halvorsen – «Profesjonskrigens» offer: sannheten 

26.08.2023 Aftenposten: Sigmund Karterud – Hvem bør skamme seg? 

25.08.2023 Aftenposten: Jeswanthiny P. Mayooran – «Pilleskam» ut av proporsjonar 

25.08.2023 Dagens Medisin: Torill Landa og Gunn Helen Kristiansen – Psykisk helsevern – behandling som ikke hjelper 

25.08.2023 Klassekampen: Intervju med Ellen Ugelstad.

25.08.2023 Psykologisk.no: Jan Hammer – Jeg er en far som ifølge Norsk psykiatrisk forening, opererer på kanten til omsorgssvikt 

25.08.2023 Aftenposten: Rune Flaaten Bjørk – Hvorfor «pilleskam»? 

24.08.2023 Aftenposten: Henriette Sandven, Trond Velken og Charlotte Lunde – Foreldre foretrekker faglig ydmykhet fremfor skråsikre psykiatere 

23.08.2023 Aftenposten: Tor Ketil Larsen – Pilleskam er en uting 

22.08.2023 Aftenposten: Ulrik Malt – Antipsykotika har effekt 

22.08.2023 Aftenposten: Norsk Psykiatrisk forening – De negative kommentarene illustrerer behovet for vår kronikk om pilleskam 

21.08.2023 Legeforeningen.no: Rigmor Galtung – Vil ha respekt for medisinbruk

20.08.2023 Aftenposten: Sigmund Karterud – Pilleskam, sykdommer og følelser

19.08.2023 Aftenposten: Rune Flaaten Bjørg – Profesjonskamp om piller 

17.08.2023 Publisert på Cambridge University Press: Solveig Klæbo Reitan og Lars Lien – Mental Health Services i Norway 2023 

18.08.2023 Morgenbladet: Lars Lien, Kirsten Rasmussen og Solveig Klæbo Reitan – Udiagnosistert ADHD kan ha store konsekvenser 

18.08.2023 Morgenbladet: Birgit Valla – Vi trenger ikke ADHD-diagnosen 

18.08.2023 Morgenbladet: Ole Jacob Madsen – Å reagere på økt medisinering for ADHD er uttrykk for moral 

17.08.2023 Aftenposten: Anonyme foreldre – Psykiatri, pilleskam og pårørende

17.08.2023 Aftenposten: Tor Ketil Larsen- Pilleskam og psykiatri – på tide med et krafttak

16.08.2023 Aftenposten: Marianne Mjaaland – Er det rart psykiatriske pasienter er skeptiske til piller?

15.08.2023 Aftenposten: Håkon Skard, Arnhild Lauveng og Hann I. Lind – Skammen er at psykisk syke ikke får behandlingen de trenger.

15.08.2023 Aftenposten: Rune Flaaten Bjørk – Pasienter som ikke tar piller

15.08.2023 Aftenposten: Sigmund Karterud – Norsk psykiatrisk forening er sårbar for å bli kuppet av et aktivistisk styre 

15.08.2023 Aftenposten: Pål Gjerden – Psykiatrisk desinformasjon 

14.08.2023 Psykologisk.no: Pia Beate Pedersen – Ekstremt arrogant å presentere psykofarmaka som den eneste farbare veien

10.08.2023 – Aftenposten: Norsk psykiatrisk forening – «Pilleskam» i psykiatrien er et alvorlig samfunnsproblem

4.08.2023 – Morgenbladet:  Charlotte Lunde, Henriette Sandven og Henrik Vogt – ADHD: mer medisinering bør ikke være svaret på manglende skolemestring

18.07.2023 – Morgenbladet: Gunnhild Ruud Lindvig  – Psykiatriens virkelige krise

29.05.2023 – Tidsskriftet Sykepleien: Gunn Helen Kristiansen – Nye teorier om psykose bør gi nye behandlingsmetoder

14.05.2023 – Hemali/Mad in Norway: Birgit Valla – Psykisk sykdom- vår tids største misforståelse?

01.03.2023 – Dagens Medisin: Werner Christie – Vi trenger en ny tilnærming til psykisk sykdom

4. november 2022 – Dagens Medisin – Gunn helen Kristiansen: Medisinutløst psykose

25.09.2022 – Tidsskriftet den norske legeforening – Karen Astrid Boldingh Debernard, Joachim Frost, Pål-Didrik Hoff Roland: Kvetiapin er ikke en sovemedisin

8.07.2022 – Aftenposten – Erling G. Hillestad: Samtykkekompetente mennesker må få velge selv

27.05.2022 – Psykologtidsskriftet – Olav Nyttingnes: Når antipsykotika ikke fungerer – og konfliktene rundt tvang

9.02.2022 – Tidsskriftet den norske legeforening – Anders Malkomsen og Carl Tollef Solberg: Psykiatriens forventningskrise

24.01.2022 – Dagsavisen – Jan Olav Johannessen og Jan Ivar Røssberg: En veldig dårlig idé

01.12. 2021 – Psykologtidsskriftet – Kari Standal og Kristin Heiervang: Medisinfrie tilbuds rolle i psykisk helsevern

22.11.2021 – Tidsskriftet den norske legeforening – Taran Buran Nærdal: Førstegangspsykose behandlet uten nevroleptika

15.10.2021 – Dagens Medisin – Jan-Magne Sørensen og Jón Ágúst Einisson: Hvilke fakta skal legges til grunn?

01.10.2021 – Psykologtidsskriftet – Anders Wenneberg: Medisinfri behandling fra innsiden

18.09.2021 – Opptak fra konferanse i Stockholm: “Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”

9.09.2021 – Erfaringskompetanse.no – Hvorfor ønsker brukere medisinfrie tilbud?

1.09.2021 – Psykologtidsskriftet – Anonym: Pasienterfaringer uten medisiner

1.09.2021 – Psykologtidsskriftet – Jan Ivar Røssberg: Optimal behandling må bygge på tillit

1,09.2021 – Dagsavisen – Miriam Mosleh, Trude Vesthaug Jensen og Hanna Mantial: Følger helsemyndighetene med i timen?

30.08.2021 – Sykepleien – Var overmedisinert: -Dette oppholdet har redda meg

30.08.2021 – Sykepleien – Hadde jeg ikke trappet ned på pillene, ville jeg bare eksistert

26.08.2021 – Dagens Medisin – Wencke ten Velden Hegelstad: Kunstig motsetning mellom medisiner og psykoterapi

22.08.2021 – Amaliedagene.no – Panelsamtale om medisinfrie akuttilbud

20.08.2021 – Dagens Medisin – Jan Hammer og Jørgen Strand: Vi trenger dialog om fremtidens psykiske helsevern

18.08.2021 – Erfaringskompetanse.no – Hilde Hem: Mulighet til å velge behandlingsformer?

16.08.2021 – Dagens Medisin – Kim Edgar Karlsen, Aina Fraas-Johansen og Mikael Julius Sømhovd: Medisinfrie tilbud og kunnskapsbasert praksis

2.08.2021 – Dagens Medisin – Rolf Birketvedt: Medisinfrie tilbud- ideologisk betinget?

2.08.2021 – Psykologtidsskriftet – Anders Skuterud: Kravet om medisinfri behandling er et brukeropprør

30.07.2021 – Dagens Medisin – Jan Ivar Røssberg og Wenche ten Velden Hegelstad: Autonomi, medisinfrie tiltak og kunnskapsbasert behandling

23.07.2021 – Dovepress – Kari Standal, Ole Andre Solbakken, Jorun Rugkåsa, Astrid Ringen Martinsen, Margrethe Seeger Halvorsen, Allan Abbass, Kristin Sverdvik Heiervang: Why Service Users Choose Medication-Free Psychiatric Treatment: A Mixed-Method Study of User Accounts

21.07.2021 – Dagens Medisin – Tellef Inge Mørland: Rett medisin for den psykiske helsa

19.07.2021 – Dagens Medisin – Kim Edgar Karlsen, Aina Fraas-Johansen og Mikael Julius Sømhovd: Retten til å velge behandling – åpent brev til stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland

14.07.2021 – NRK – Medisinbruken blant unge øker – mange vet ikke hva de tar

8.07.2021 – Aftenposten – Kort sagt – Sondre Sperle Engebretsen, sykehusoverlege, Blakstad, Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken, og Kristin Tafjord Lærum, sykehussjef Blakstad 2021-2025, ass. Klinikkdirektør klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken

5.07.2021 Stortinget.no – Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) 29.06.2021 til helse- og omsorgsministeren – besvart 5.07 av Bent Høie

01.07.2021 – Psykologtidsskriftet – Jan Ivar Røssberg – En debatt om alt og ingenting

01.07.2021 Psykologtidsskriftet – Mikael Julius Sømhovd og Aina Fraas-Johansen – Retten til medisinfrie tilbud

29.06.2021 Aftenposten – Jan Ivar Røssberg og Wenche ten Velden Hegelstad – Pasienter med psykiske lidelser tilbys udokumentert behandling. Det er uakseptabelt.

21.06.2021 Åse Dragland i Ny Tid – Medisinering med bismak Nevner WSO og Hvite Ørn

1.06.2021 – Psykologtidsskriftet – Jone Bjørnestad og Wenche ten Velden Hegelstad – Forskning først, behandling etterpå

3.05.2021 – Psykologtidsskriftet – Mikael Julius Sømhovd og Aina Fraas-Johansen – Lar brukernes rettigheter komme i annen rekke

6.04.2021 – Psykologtidsskriftet – Per Halvorsen – Må kjempe for medisinfri behandling

13.03.2021 Sunnmørsposten – Behandlingen ga Madeleine livet tilbake- nå er tilbudet i fare for å bli lagt ned

18.02.2021 BBC – Drug Free in Norway podcast
19.02.2021 BBC – Drug Free in Norway – artikkel

13.01.2020 GAMUT (Griegakademiets senter for musikkterapiforskning) –
Brynjulf Stige: Medikamentfri behandling for personar med psykoselidingar. Tankar om eit prosjekt og ein prosess

05.12.2019 Olav Nyttingnes i Dagens Medisin – Tvangsbegrensningsloven har et hovedproblem. «Vi trenger å starte eksperimentering med fullt ut medikamentfrivillige akuttsøyler i psykisk helsevern»

25.11.2019 Lars Olle Engaas – Kritikk av psykiatrien er nødvendig

19.11.2019 Dagsavisen Debatt: Jan Ivar Røssberg og Ole A. Andreassen – Fanatisme vs. forskning – Hvilken informasjon om psykiske lidelser kan vi stole på? 

29.11.2019 Dagsavisen: Svar til Røssberg og Andreassen fra Fellesaksjonen – Helhetlig behandling i medikamentfrie enheter

11.08.2019 Dagsavisen: Jan Ivar Røssberg og Ole A. Andreassen – En pille for alt som er ille

11.07.2019 Mai Elisabeth Berg – Urovekkende uttalelse fra Helsedirektøren

08.07.2019 Cathrine TH. Paulsen og Tove Gundersen i Gjengangeren: Tvang og tvil

12.06.2019 Ketil Lund – Helsedirektoratet saboterer Sivilombudsmannen

07.06.2019  Fellesaksjonen – Feilinformasjon om legemidler

27.05.2019 Bjørn Guldvog – Reglene for tvangsbehandling er under revidering

22.05.2019 Tove Gundersen -HVor sikker må man være på at en medisin virker for å kunne tvinge den på noen?

20.05.2019 Trond F. Aarre- Helsedirektoratet feilinformerer om antipsykotiske medikament

03.01.2019 Fasteleger i Dagens Medisin – Brobygging i en sårbar tid

7.10.2018 Tv2 Danmark – 26 år og død av medisinforgiftning – Sofie var en zombie

13.09.2018 Aftenposten –Janne Jacobsen: Jeg var et livlig barn. Derfor ble jeg feilmedisinert i flere år.  

10.06.2018  Målfrid J. F. Jensen, Astrid Weber og Merete Nesset i Stavanger Aftenblad – Selvmordsforebygging – piller eller ei?

08.06.2018 Stavanger Aftenblad – Joar Øveraas Halvorsen og Jan Ivar Røssberg – Dokumentasjonen for medisinsk behandling holder ikke

04.06.2018 Kari Vevatne i Stavanger Aftenblad – Ja til et mangfoldig behandlingstilbud

01.06.2018  Ivar Elvik i Stavanger Aftenblad – Pilotstudie i medisinfri psykoseforskning finnes

01.06.2018 Tor K.Larsen og Jan Ivar Røssberg i Stavanger Aftenblad – Unødvendig konflikt om behandling av psykisk syke

24.05.2018 Stavanger Aftenblad  Kari Vevatne – Mennesket er mye mer enn kjemi og biologi

19.05.2018 Joar Øveraas Halvorsen og Jan Ivar Røssberg i Stavanger Aftenblad –Miljøterapi og medisiner bør ikke være et enten eller

15.05.2018 Stavanger Aftenblad  Tor K Larsen – Miljøterapi er ikke et alternativ til medikamentell behandling

08.05.2018 Stavanger Aftenblad Kari Vevatne – Psykisk syke må få andre tilbud enn medisin

18.03.2018 Aftenposten  Bjørg Njaa – Hvordan kan helsepersonell påføre sine pasienter skade og mene at det er forsvarlig?

27.02.2018 Aftenposten  Røssberg og Andreassen – Ja man kan bli frisk av schizofreni

25.02.2018 Psykiatriavisen, Danmark – Medicinfri i hele landet 

Januar 2018 Psykologtidsskriftet  Heidi Gjerde – Tafatt fra Norsk psykologforening

11.12.2017 Aftenposten:  Overlege Marianne Mjaaland om norsk psykiatri: – Vi trenger hjelp utenfra!

13.11.2017 Hvite Ørn  Jan-Magne Sørensen – Om dialogkonferansen på Hamar – Bedring uten medisiner?

23.06.2017 Merete Nesset og Anne Grethe Teien i Legetidsskriftet – Reservasjonsrett i psykiatrien nå!

22.05.2017  Siri Lill Thowsen og Per Overrein i Legetidsskriftet – Psykisk syke mangler rettssikkerhet

21.05.2017  Gunn Helen Kristiansen i Dagens Medisin – Uetisk forskning og tvilsom evidens

02.04.2017 AB nyheter: Medisiner kan være direkte dødelige for eldre pasienter. 

30.03.2017  Merete Nesset svarer Tor Ketil Larsen i Legetidsskriftet – Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte

29.03.2017  Eva Svendsen i Dagens Medisin – Om medisinfri behandling

28.03.2017  Tor Ketil Larsen kommenterer Ketil Slagstad i Legetidsskriftet – Skivebom i lederartikkel om psykose

28.03.2017  Siv Helen Rydheim i Dagens Medisin – Selektiv bivirkningsrapportering?

28.03.2017  Anne Grethe Teien kommenterer Ketil Slagstad i Legetidsskriftet

26.03.2017  Walter Keim kommenterer Malt og Røssberg i Legetidsskriftet – Norsk psykiatrisk forening stiller med et åpent sinn

25.03.2017  Ketil Slagstad kommenterer i Legetidsskriftet – Faglig debatt og akademisk nysgjerrighet

25.03.2017  Are Brean kommenterer Røssbergs kritikk av Ketil Slagstad i Legetidsskriftet – Medisin og debatt

24.03.2017  Jan Ivar Røssberg kommenterer Ketil Slagstad i Legetidsskriftet – Misforståelser om medikamentfrie sykehusposter

25.03.2017 Mad in America  Robert Whitaker om medisinfrie tilbud i Norge på Mad in America

24.03.2017  Silje Marie Richardsen svarer Siri Gulliksen i Nordnorskdebatt.no

23.03.2017  Bent Høie svarer Siri Gulliksen i Avisa Nordland

22.03.2017  Siri Gulliksen i nordnorskdebatt.no – Selvbestemmelse på helsa løs

22.03.2017  Ulrik Malt kommenterer Ketil Slagstad i legetidsskriftet – medisinfri psykosebehandling: vitenskapssyn eller etikk?

20.03.2017  Siv Helen Rydheim – Maktfordeling i presentasjon og utvikling av kunnskap (Tilsvar til Røssberg, Andreassen og Opjordsmoen Ilner på egen blogg).

20.03.2017 Ketil Slagstad-redaktør i Legetidsskriftet – Psykiatriens indre konflikter eksponert

13.03.2017  Røssberg, Andreassen og Opjordsmoen Ilner i Legetidsskriftet: Medisinfrie sykehusposter – et kunnskapsløst tiltak

10.03.2017  Steinar Madsen i Legemiddelverket – Bivirkninger blir ikke fulgt opp nok (sykepleien.no)

10.03.2017  Peter Gøtzsche i Dagens Medisin – Psykofarmaka dreper mange

09.03.2017  Marianne Mjaaland om norsk psykiatri: – Vi trenger hjelp utenfra! – Aftenposten

26.02.2017 Birgit Valla i Dagens Medisin – Tid for et paradigmeskifte

22.02.2017 Siv Helen Rydheim og Inger-Mari Eidsvik i Dagens Medisin – Hvorfor egne enheter?

20.02.2017 Ketil Lund  i Legetidsskriftet – Tvangsmedisinering må forbys (forkortet og omarbeidet utgave av lengre artikkel i Kritisk Juss av Ketil Lund og Peter Gøtzsche)

12.02.2017 Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen i Dagens Medisin – Hva er forsvarlig?

27.01.2017  Jan Hammer i sykepleien.no  – På vei mot et paradigmeskifte?

16.01.2017 Inger-Mari Eidsvik i Dagens Medisin – Konsekvenser av det biomedisinske hegemoniet i psykiatrien

16.01.2017  Tove Gundersen i Dagens Medisin – Mulighet til å velge

27.12.2016  Gunn Helen Kristiansen i Dagens Medisin – Medisinering med tvang

25.12..2016 Merete Nesset – norsk oversettelse på egen side – Individuell reservasjonsrett mot psykiatrisk behandling

22.12.2016 Merete Nessets artikkel også publisert på Mad in America

Merete Nesset i  The Nordic Psychiatrist nr 2 / 2016, s 13 – The Right to Refuse Psychiatric Treatment

09.12.2016  Pasienter og behandlere på kollisjonskurs – artikkel med oversikt over debatten om medisinfri behandling i tidsskriftet Sykepleien.

09.12.2016  Tor Levin Hoffgaard i Dagens Medisin – Kunnskapsløst om medikamentfri behandling

08.12.2016 Kristian Gundersen i Uviten, Aftenposten Medikamentfri psykiatri – eksperiement uten forskning

03.10.2016  Petter Lohne i Dagens Medisin   -vi-trenger-motkulturer

19.09.2016  Synnøve Ness Bjerke i Dagsavisen – Behandling innen psykisk helse og rus kan bli bedre og billigere  

25.08.2016  Jan-Magne Sørensen i Kort sagt – Aftenposten    Professorer som sprer frykt, halvsannheter og løgn

19.08.2016  Else-Marie Molund i Pingvinen – UNN´s nettavis   Medikamentfri psykisk helsehjelp

19.08.2016  Bjørn Ingar Pedersen i Dagens Medisin  Psykisk helsevern kan bli bedre

08.08.1016  Nina Knagenhjelm i Dagens Medisin  Avhengighet til sterke behandlere

07.08.2016  Siv Helen Rydheim på egen blogg   Valgfrihet?

05.08.2016  Ulrik Fredrik Malt i Dagens Medisin   Antipsykotika – og alvorlige psykiske lidelser

05.08.2016  Tove Gundersen i Dagens Medisin   Frykt – og forskning

05.08.2016  Anne-Grethe Terjesen i Dagens Medisin   Statsråden må rydde opp

04.08.2016  Walter Keim i Dagens Medisin   Realitetsfjernt om medikamentfri behandling

04.08.2016  Thor Kvakkestad i Dagens Medisin   Debatt på feil premisser

02.08.2016 Dagsnytt atten NRK2. Debatt om medikamentfrie tilbud 16.45 minutter uti.

August 2016 Bjørnar Olsen i Psykologtidsskriftet nr 8/16  Persontilpasset

August 2016 Anne-Kari Torgalsbøen i Psykologtidsskriftet nr 8/16  Brukermedvirkning forutsetter valgfrihet

01.08.2016   Einar Plyhn i Dagens Medisin    Uetterrettelig om medikamentfri behandling

01.08.2016  Jan-Magne Sørensen i Dagens Medisin   Du har gjort det helt riktig, helseminister

01.08.2016  Linda Øye på sin blogg    Man finner ikke meningen med livet i medisindosetten

29.07.2016  Tor K. Larsen i Dagens Medisin   
Mange kommentarer

26.07.2016 Einar Plyhns tilsvar til Røssberg i Aftenposten (bare papirutgaven) Dette fra Facebook  

22.07.2016  Jakob Solgaard Jensen i Ugeskriftet.dk    Finnes der ikke en bedre løsning? – Ugeskriftet.dk

20.07.2016  PDF  Magnus P. Hald – Medikamentfrie alternativer i psykiatrien   Publisert kun i papirutgaven

20.07.2016  Jan Hammer nytt svar i Dagens Medisin    Fare for at debatten blir sittende fast – Dagens Medisin

20.07.2016    Merete Nesset svarer Jan Ivar Røssberg i Dagens Medisin       Det er nok nå! – Dagens Medisin 20.07.2016

20.07.2016   Dag Coucheron Facebook 

19.07.2016   Professor Stein Opjordsmoen Ilner i Dagens Medisin           Medisiner hjelper, men ikke alene – Dagens Medisin 19.07.2016

17.07.2016  Ole A. Andreassen, Ulrik Malt og Jan Ivar Røssberg i Aftenposten     Medisinfrie tiltak for psykoselidelser er fortsatt et sjansespill 

15.07.2016   Jan-Magne Sørensen i Dagens Medisin     Vi lar oss ikke lure 

14.07.2016  Anne Grethe Teiens kommentar til Røssberg på Facebook   

14.07.2016 Jan Ivar Røssberg, Kort Sagt i Aftenposten    Misforståelser om medikamentfrie tiltak og psykoselidelser

14.07.2016  Dag Coucheron Facebook     

14.07.2016  Marius Veseth i Psykologisk.no   Vi må tenke nytt om uvanlige sanseefaringer

13. 07.2016  Ketil Lund, Kort Sagt i Aftenposten    

13.07.2016  Walter Keim, Facebook    

12.07.2016   Jan-Magne Sørensen. Kort Sagt i Aftenposten    

12.07.2016 Dennis Larsen i Information.dk  Psykiatrien skriger på et nyt menneskesyn

10.07.2016  Einar Plyhn i Aftenposten.     Et udokumentert sjansespill?

09.07.2016 Sigmund Karterud i Aftenposten   Et annerledesland også i psykiatrien 

05.07.2016  Jan Hammer i Dagens Medisin   Etisk å eksperimentere med medisinfrie tilbud

05.07.2016  Gunn Helen Kristiansen i Mental Helse-blogg    Vi trenger et medisinfritt behandlingsløp for psykisk syke

04.07.2016  Heidi Tessand i Dagens Medisin    «Psykotisk. Liker brunost.»

01.07.2016  Trond Velken i Dagens Medisin   Medikamentfri behandling – noe forskning finnes tross alt 

27.06.2016  Peder C. Gøtzsche i Aftenposten    Medisinfrie alternativer virker på psykoser 

24.06.2016 SPoR (Norsk sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus) i Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)    Ønsker medisinfrie tilbud velkomne 

23.06.2016  Ketil Lund i Aftenposten    Uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering 

20.06.2016   Lars Lien i Aftenposten   Medisinfrie alternativer sikrer brukermedvirkning 

16.06.2016  Intervju med Tom Liudalen, Incita ved Erfaringskompetanse   Tom Liudalen og Eva Svendsen-Recovery i fokus

15.06.2016  Tor Levin Hofgaards blogg i Dagens Medisin  Uetisk å tilby valg? 

14.06.2016  Hans-Erik Dyvik Husby på sin egen blogg  hankvonhell -Bent Høie skriver helsehistorie

13.06.2016  Jan Ivar Røssberg i Aftenposten  Det er langt fra sikkert at det riktige er å innføre medisinfritt behandlingstilbud

13.06.2016 Ole Andreas Underland til Erfaringskompetanse   Trenger valgfrihet

31.05.2016  Dagsavisen- Innfører medisinfrie tilbud i psykiatrien  Innfører medisinfrie tilbud i psykiatrien

09.05.2016 Jill Arild til NRK    Håper på mindre medisiner i psykiatrien – NRK Telemark

21.03.2016  Gerdt Henrik Vedeler i Psykologisk.no   Passer den medisinske modellen i psykisk helsevern

25.02.2016  Arnhild Lauveng til Psykologforeningen.no  Tvang i behandling er en fallitterklæring

26.01.2016  Inger-Mari Eidsvik til Napha  Råd om hva medisinfrie avdeling bør inneholde 

19.10.2015   Vegard Høgli til Erfaringskompetanse  Alternativer til reseptblokka

15.10.2015  Gisle Roksund i Aftenposten  Sykdomsbegreper på normalreaksjoner i livets motbakker

09.10.2015  Einar Plyhn i Aftenposten  Pasientene må møtes som medmennesker i nød, ikke som hjerner i kjemisk ubalanse

08.10.2015  Miriam Neegaard i Aftenposten  Vi trenger ikke mer antidepressiva og psykofarmaka, vi trenger en samfunnsmedisin

07.10.2015 Birgit Valla/ Scott Miller i dagens Medisin  Hva vet vi om psykisk helsehjelp?

22.09.2015  Dagfinn Bjørgen kronikk etter Toppmøte 2015   En ny psykiatri behøves

21.09.2015  Lars Olle Engaas i Verdidebatt.no   Den allmektige psykiatrien 

18.09.2015  Espen Øwre i Dagens Medisin  Pillepsykiatrien: En dødelig behandling som må stoppe

02.09.2015 Erfaringskompetanse intervju Gisle Roksund    Psykiatrien sykeliggjør oss 

14.09.2015  Gisle Roksund i Dagens Medisin  Hva i all verden skal vi tro på?

09.09.2015  Per Overrein og Siri Lill Thowsen i Aftenposten Pillefri behandling

08.09.2015  Mette Ellingsdalen på Erfaringskompetanse   Hjelp på egne premisser

28.08.2015  Anonym far i Aftenposten Anonym far svarer psykiater Ann Færden: Pillepsykiatrien er problemet

27.08.2015  Trond Velken i Aftenposten Kjære anonyme far – jeg tror du har helt rett

26.08.2015  Ann Færden i Aftenposten   Psykiatri: Det koster å gi bedre behandling

24.08.2015  Anonym far i Aftenposten   Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien

21.05.2015  Ola Nordviste i Nye Meninger, Dagsavisen  Medisinene gjør meg ikke bedre

19.03.2015  Victoria Edwards i Mental Helse-bloggen  Om medisiner, pizza og skillingsboller

23.12.2014  Sykepleien.no – Psykiatriske legemidler skader hjernen

Desember 2014  Psykologtidsskriftet- Fagrådet Helse Sør-Øst-Styrker medisinfrie tilbud   Styrker medisinfrie tilbud

27.10.2014  Mirjam Neegaard i Aftenposten  et-oppgjor-med-psykiatrien

15.10.2014  Marius Veseth og Jone Bjørnestad i Bergens Tidende   Ikke psyk for alltid 

15.09.2014  Trond Aarre til Erfaringskompetanse  På tide å tenke nytt om antipsykotisk behandling

August 2014  Medisinfrie tilbud – hvor blir de av? Mette Ellingsdalen i Søkelyset 2014

11.07.2014  Dag Coucheron i Aftenposten   Mennesker som er annerledes betraktes som syke og medisineres deretter

April 2014  Tor Levin Hofgaard- Medisinfritt, ja takk!   Norsk Psykologforening- Medisinfritt, ja takk

16.11.2013  Thea Røstbakken – Ytring NRK   Pillene er ikke problemet

10.11.2013  Tove Gundersen – Ytring NRK  Alt annet må prøves før medisiner

10.11.2013  Espen Øwre – Ytring NRK  Ansvarspulverisering i psykiatrien

08.11.2013  Harald Eraker  NRK   Pillene tok livet av Silje

15.05.2013  John Cutcliffe til Napha  Relasjoner og respekt viktigere enn medisiner

09.04.2013   Inger Beate Larsen m fl på forskning.no  Nytter forskning i psykiatrien? | forskning.no

17.03.2013  Silje tok livet sitt – fikk 16 forskjellige medisiner mens hun var deprimert

15.02.2013  Erfaringskompetanse om Rådslaget- Krever medisinfri behandling

14.02.2013  Erfaringskompetanse om Rådslaget- Medisinfri behandling – er det mulig? Rådslag 2013-medisinfri behandling- er det mulig?

27.09.2012 Olga Runciman i Information – Psykiatrien på vildspor

02.04.2012  Einar Rebni i Moss Dagblad  behovet-for-en-apen-og-kritisk-psykiatri

04.01.2011   Odd Volden på Napha.no – Hvem kan mene hva om psykofarmaka?