Fellesaksjonen har fått svar fra HOD angående Medikamentfritt behandlingstilbud i Tromsø

admin Ukategorisert

Del

Fellesaksjonen har mottatt et kortfattet svar fra Helseminister Ingvild Kjerkol angående forslag om nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN. Brevets innhold er svært vagt og svarer ikke direkte på forespørslene fra Fellesaksjonen.

Brevet kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/12/Brev-fra-HOD-Forslag-om-nedleggelse-av-Medikamentfritt-behandlingstilbud-ved-UNN.pdf

Dette er svar på brevet Fellesaksjonen sendte til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) den 23. oktober 2023. Fellesaksjonen ba helseminister Ingvild Kjerkol ta raske grep og sikre at Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) ikke blir nedlagt eller omorganisert.

Brevet kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/10/20231023-Brev-HOD-om-Medikamentfritt-tilbud-Tromso.pdf

Del