Fellesaksjonen har sendt brev til HOD angående Medikamentfritt behandlingstilbud i Tromsø

admin Ukategorisert

Del

Fellesaksjonen sendte et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) den 23. oktober 2023. Fellesaksjonen ba helseminister Ingvild Kjerkol ta raske grep og sikre at Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) ikke blir nedlagt eller omorganisert.

Brevet kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/10/20231023-Brev-HOD-om-Medikamentfritt-tilbud-Tromso.pdf

Fellesaksjonen etterlyste også sterkere politisk styring for å sikre opprettelse og videreføring av medisinfrie enheter innen psykisk helsevern. Fellesaksjonen ba om at det må avsettes økonomiske ressurser til utvikling og drift av tjenestetilbudet, slik at de som ønsker det kan få et medisinfritt behandlingstilbud.

Fellesaksjonen ba også Helsedepartementet om å sørge for at pasienter, behandlere og behandlingssteder får mer kunnskap om medisinfrie alternativer, slik at tilbudet blir tilgjengelige på lik linje for alle pasienter i hele landet.

Høringsdokument fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/10/Horingsdokument-UNN-HF-sendt-15.09.23-1.pdf

Del