Fellesaksjonen sendte høringssvar til UNN angående forslag om nedleggelse av Medikamentfritt behandlingstilbud

admin Ukategorisert

Del

Fellesaksjonen sendte 29. oktober høringssvar til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) angående «Framtidig klinisk struktur for Psykisk helse og rus-klinikken, hvor Medikamentfritt behandlingstilbud foreslås nedlagt.

Høringssvaret kan leser her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/11/20231029-Horingssvar-framtidig-klinisk-struktur-PHRK-UNN.pdf

Vi skriver: «Medikamentfri avdeling ved UNN som «flaggskip-avdeling» har stor nasjonal betydning, for våre organisasjoner, brukere og pårørende. En eventuell nedleggelse vil ha store negative konsekvenser for utviklingen av medisinfrie tilbud i Norge.

Fellesaksjonen kan ikke se at forslaget om nedleggelse har hverken faglig begrunnelse eller viser mangler ved tilbudet eller manglende etterspørsel, men at man kun ønsker å frigi midler/lokaler til andre typer behandling innen det psykiske helsetilbudet. Fra Fellesaksjonens ståsted er tilbudet ved UNN et godt eksempel til etterfølgelse for hvordan medikamentfrie avdelinger kan og bør bygges opp.» 

Høringsdokument fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2023/10/Horingsdokument-UNN-HF-sendt-15.09.23-1.pdf

Del