Opptak fra seminar i Skien, 21. september 2020.

admin Ukategorisert

Del

«Medikamentfrie tilbud ved alvorlige psykiske lidelser» – Seminar i regi av «Brunostakademiet», Skien, 21. september 2020.

https://vimeo.com/465561792?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR1wPqxZFnONDxyuh4H_uykqQQSv9MISYdrpWX0OMcjgFo_UDDGsok9EjGM

Brunostakademiet er et samarbeid mellom Skien kommune, Enhet for psykisk helse og livsmestring, NAV Vestfold og Telemark, Arbeid og Helse og Sykehuset Telemark, klinikk for psykisk helse og Rusbehandling.

Velkommen – Samhandlingkoordinator Hege Holmern, Sykehuset Telemark (00:00:00)
Innledning ved møteleder: Vegard Høgli, tidl kommuneoverlege Skien kommune (00:02:18)
Overlege Magnus Hald, Medisinfri enhet, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø (08:11 )
Overlege Mohammad Yousaf, Regoveryakademiet, Hurdalsjøen Recoverysenter (1:00:06)
Kommunepsykolog Simen M. Ekelund, Skien kommune (1:48:48)
Lege med brukererfaring, Nina Knagenhjelm, Skien kommune (1:52:06)
Familieterapeut Paulina Sagvolden, NAV Vestfold og Telemark, arbeid og Helse (1:52:06)
Overlege Toril Christensen, Sykehuset Telemark, DPS Porsgrunn (2:13:26)
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen, Sykehuset Telemark (2:25:56)

Del