Oppfølgingsbrev til Helse- og omsorgsdepartementet om fritt behandlingsvalg

admin Ukategorisert

Del

Fellesaksjonen har i dag sendt et oppfølgingsbrev til Helse – og omsorgsdepartementet om fritt behandlingsvalg. Vi hadde møte med HOD 2. mars 2020 hvor vi tok opp samme sak.

Vi kjemper for at fritt behandlingsvalg skal bli en reell mulighet for alle!

https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2020/08/20200827-Brev-HOD.pdf

Del