Opprop for å få produksjon av legemidler i mindre doser som letter nedtrapping

admin Ukategorisert

Del

https://www.opprop.net/opprop_for_a_fa_produksjon_av_tapering_strips_i_norge?uv=27732613

Vær med å bidra med din signatur!

Både pasienter og leger som jobber med nedtrapping av psykiatriske legemidler etterlyser muligheten for å trappe ned med mindre reduksjoner i doser. Det kan være helt avgjørende for at nedtrapping skal lykkes. Tapering-strips er en måte å løse dette på, og myndighetene må ta ansvar for at det blir tilgjengelig for alle som trenger det.

I de årene Fellesaksjonen har bestått har vi fått inn flere og flere meldinger om at nedtrapping av medikamenter er vanskelig fordi det ikke er muligheter for å dele tabletter i mindre doser. Da blir overgangene for brå og abstinensene for kraftige for en del av de som ønsker å redusere og eventuelt bli helt medisinfri. 

Løsningen på problemet er Tapering strips, som har vært produsert i Holland i 10 år. Hollandske myndigheter stanset eksporten i 2020.

Det er en pågående underskriftskampanje i Storbritannia: Provide Tapering Strips for People Who Want to Withdraw Safely from Psychotropic Drugs

Vi ønsker å gjøre det samme i Norge. 

Dagbladets sak om ny forskning 26. august 2020, som viser at mange opplever abstinenser når de slutter med antidepressiva. Nå omtales endelig antidepressiva som avhengighetsskapende. Den samme erfaringen har mange med nevroleptika (antipsykotiske medikamenter). 

I Dagbladet sier Annika blant annet dette: Jeg fikk konstant elektriske støt i hodet, var kvalm og svimmel.

De som omtales som eksperter i Dagbladsaken har ulik oppfatning og meninger om forskningen. 

Arne Vaaler (professor og psykiater ved NTNU), bommer dessverre når han anbefaler å kutte pillene i mindre biter enn de er skapt for, for å få til en saktere nedtrapping. Man vet ikke hvor i pillene virkestoffet sitter, og det er derfor et svært tvilsomt råd, som kan føre til ekstra belastning ved nedtrapping.

Morten Finckenhagen (overlege ved Statens Legemiddelverk) mener SSRI-medikamenter er markedsført feil, og begrunner dette med: Disse har blitt markedsført som ikke vanedannende, men i virkeligheten er de ofte vanedannende fordi det er så vanskelig å slutte. Finckenhagen mener metaanalysen viser hvor viktig det er at leger er ærlige og forteller at det kan være vanskelig å trappe ned.

Fellesaksjonen mener vi må få produksjon av Tapering Strips i Norge, slik at det kan bli enklere å trappe ned.

Gir du din signatur til denne kampanjen?

https://www.opprop.net/opprop_for_a_fa_produksjon_av_tapering_strips_i_norge?uv=27732613

Del