Døgnenheter med medikamentfri behandling

admin Ukategorisert

Del

Her er en kort oversikt over de tilbud som finnes med medikamentfri behandling i egne enheter.

Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø

Medikamentfritt behandlingstilbud er et regionalt tilbud for hele Helse Nord. Dette er et tilbud til personer over 18 år. Pasienter med psykose- eller bipolare lidelser prioriteres. Alle innleggelser er frivillige, og pasientenes motivasjon for et medikamentfritt tilbud vektlegges. Henvisninger må komme fra spesialisthelsetjenesten. Vi har seks sengeplasser.

Medikamentfri behandling ved DPS Vegsund, Ålesund

I det medikamentfrie tilbodet har vi dagbehandling, poliklinikk og ein sengepost med tre senger. Vi tar imot pasientar frå heile regionen. Dette er eit intensivert, heilskapleg og kunnskapsbasert behandlingstilbod. Målet med behandlinga er at tett oppfølging, intensivering av tiltak og systematisk tilnærming, vil gi auka behandlingseffekt og endring som varer. Dine ressursar, målsetning og medverknad er i sentrum.  

Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike

Medisinfri behandling er et eget tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet – uavhengig av diagnose og medisiner – vil kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ ved Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike.

Hurdalsjøen Recoverysenter, Recoveryakademiet

Målet vårt er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer gjennom en recoveryorientert tilnærming til å leve gode og selvstendige liv uten unødvendig eller overdreven bruk av medikamenter.

Kontakt: https://recoveryakademiet.no/kontakt/

BET-seksjon, Blakstad, Asker

Vi tilbyr intensiv døgnbehandling for mennesker med omfattende psykiske helseutfordringer. Behandlingen ved seksjonen er rettet mot deg som i liten grad har hatt nytte av det ordinære tilbudet i spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern.
BET tilrettelegger for, fremmer og understøtter menneskets evne til å leve et selvstendig og kvalitativt godt liv. Med utgangspunkt i dine verdier vil du kunne lære deg å håndtere og forholde deg til dine psykiske helseutfordringer på en hensiktsmessig måte.

Alle som kommer til oss får tilbud om BET som medisinfri behandling dersom de ønsker det.

Om Basal eksponeringsterapi (BET):

https://mentalhelse.no/aktuelt/nyheter/mental-helse/basal-eksponeringsterapi

DPS-er som tilbyr medisinfri døgnbehandling i en ordinær avdeling

Medisinfri behandling DPS Halden-Sarpsborg, Haldenklinikken

Medisinfri behandling skjer fortrinnsvis poliklinisk, men der det er behov kan det søkes om medisinfri døgnbehandling. Hvem kan søke?

  • Du som ønsker behandling for din psykiske lidelse uten bruk av medisiner. Du må være over 18 år. Vi prioriterer mennesker med psykose- lidelser eller bipolare lidelser, men medisinfri behandling kan også tilbys personer med andre tilstander.
  • Du som ønsker en trygg nedtrapping av psykofarmaka.
  • Du som er motivert til å gjøre en egeninnsats for å få det bedre uten å bruke medisiner.

Medikamentuavhengig tilbud DPS Lister Kvinesdal

Medikamentuavhengig behandlingstilbud er for personer med psykiske lidelser som ønsker behandling uten fokus på medikamenter.
Personer med depresjon, søvnproblemer, angst og medikamentavhengighet vil bli prioritert, men andre som ønsker et medikamentuavhengig tilbud kan også søke.

I det medikamentuavhengige tilbudet har vi 8 plasser, der 4 er polikliniske og 4 er døgn- plasser. Det er i utgangspunktet et 8 ukers intensivt behandlingsprogram. Underveis har vi en pause på 2 uker for utprøving av erver- vet kunnskap hjemme. Vi jobber med flere medikamentuavhengige behandlingsformer.

Se ellers oversikt på Erfaringskompetanse.no fra 2017 over alle medisinfrie tilbud:

https://erfaringskompetanse.no/ressurs/medisinfrie-behandlingstilbud-oversikt-medisinfrie-behandlingstilbud-helseforetakene-pr-01-04-17/

Del