Rapport med evaluering av de medisinfrie tilbudene er publisert

«Legemiddelfri behandling – mitt liv, mitt valg!»  Bruker Spør Bruker-evaluering av de legemiddelfrie behandlingstilbudene i fire helseregioner.  Skrevet av: Dagfinn Bjørgen, Ingvild M. Kvisle, Karl Johan Johansen, Tora Benedicte Svare Leinan, Anne R. Benschop og Christina Kildal.Stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT).  Rapporten ble publisert 11. desember 2020 Fra sammendraget:  «Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2016 … Fortsett å lese Rapport med evaluering av de medisinfrie tilbudene er publisert