Fellesaksjonen hadde møte med Helse – og omsorgsdepartementet

admin Ukategorisert

Deler av Fellesaksjonen hadde 8. februar et godt møte med statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen og seniorrådgiver Thor Rogan, seniorrådgiver Sjur Øverbø Andersen (storskjerm) og kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff (storskjerm). Vi kom med tydelige innspill til den nye regjeringen når det gjelder medisinfrie tilbud og ny opptrappingsplan for psykisk helse. Vi forventer at medisinfrie enheter blir med som en føring i …

Panelsamtale om medisinfrie akuttilbud på Amaliedagene 2021

admin Ukategorisert

Siste post på programmet under Amaliedagene 2021 var en panelsamtale om medisinfrie akuttilbud, med fokus på muligheter og løsninger. Panel: Lars Lien, Norsk psykiatrisk forening, Anders Wenneberg, psykologspesialist, Inger-Mari Eidsvik, WSO, Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, Hvite Ørn og Ole Andreas Underland, Recoveryakademiet. Samtalen ble ledet av Olav Nyttingnes. Opptak av panelsamtalen: https://vimeo.com/590592640?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=60114199 WSO – We Shall Overcome er hovedarrangør for Amaliedagene. …

Opptak fra seminar i Skien, 21. september 2020.

admin Ukategorisert

«Medikamentfrie tilbud ved alvorlige psykiske lidelser» – Seminar i regi av «Brunostakademiet», Skien, 21. september 2020. https://vimeo.com/465561792?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR1wPqxZFnONDxyuh4H_uykqQQSv9MISYdrpWX0OMcjgFo_UDDGsok9EjGM

Døgnenheter med medikamentfri behandling

admin Ukategorisert

Her er en kort oversikt over de tilbud som finnes med medikamentfri behandling i egne enheter. Fellesaksjonen mener med medikamentfrie tilbud: Avdelinger der det praktiseres medbestemmelse/ brukermedvirkning, hvor man «ikke utsettes for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse».