Fellesaksjonens definisjon av medisinfrie tilbud

admin Ukategorisert

Lederteamet i Fellesaksjonen fikk publisert et leserinnlegg i Dagsavisen 29. november 2019. Som svar til Jan Ivar Røssberg og Ole A. Andreassen. Innlegget heter «Helhetlig behandling i medisinfrie enheter» og gir en kort beskrivelse av hva Fellesaksjonen mener med begrepet medisinfrie tilbud.

Fellesaksjonen i møte med Helse- og omsorgsdepartementet

admin Ukategorisert

2. mars hadde Fellesaksjonen et møte med Helse – og omsorgsdepartementet ved statssekretær Anne Grethe Erlandsen og seniorrådgiver Sjur Øverbø Andersen. Vi leverte et brev som tar opp de sakene som vi snakket om i møtet. Vi opplevde både positiv interesse og engasjement for våre saker. Brevet kan leses her. Brev til HOD 2. mars 2020

Intervju med Magnus Hald

admin Ukategorisert

Audur Axelsdottir, islandsk aktivist, intervjuer Magnus Hald om den medikamentfrie enheten i Tromsø. Fra 13. oktober. Intervjuet er på engelsk.  Audur Axelsdottir møtte Magnus Hald på det 24th International Network Meeting for the Treatment of Psychosis, som ble holdt i Gøteborg. De snakker om hans arbeide og utviklingen av den medikamentfrie enheten i Tromsø. Magnus Hald er psykiater ved avdelingen. …

Medikamentfri enhet i Tromsø inviterer til fagdag

admin Ukategorisert

Velkommen til fagdag fredag 6. desember 2019 i Fyrhuset på Åsgård Medikamentfritt behandlingstilbud ønsker velkommen til fagdag for å dele av erfaringer så langt. I tillegg har vi invitert Anne-Kari Torgalsbøen til å formidle fra en forskningsstudie i Oslo som følger 30 unge mennesker med førstegangspsykose over en 10-årsperiode. Studien har fokus på tilfriskning og hva som bidrar til bedring …

Medisinfri døgnenhet ved Akershus Universitetssykehus

admin Ukategorisert

https://www.ahus.no/behandlinger/medisinfri-behandling Medisinfri behandling er et eget tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter.  Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet – uavhengig av diagnose og medisiner – vil kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ ved Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike.

Fellesaksjonens historie frem til 2019

admin Ukategorisert

Fellesaksjonen hadde 20. mars 2019 et evalueringsseminar hvor vi hadde en grundig gjennomgang av arbeidet. I den forbindelse ble det laget en historisk oversikt over Fellesaksjonens bakgrunn og arbeid. Her følger kortversjonen av historien: