Medisinfritt tilbud på plass i Østfold

admin Ukategorisert

Pasienter som trenger døgnbehandling innen psykisk helsevern og som ikke vil ha medisiner, skal også ha et tilbud. – Vi har nå opprettet et nytt medisinfritt tilbud i Sykehuset Østfold, sier avdelingssjef Kari Gjelstad, DPS Halden-Sarpsborg. https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/behandling-uten-medisiner

Fellesaksjonen hos Helse- og omsorgsministeren!

admin Ukategorisert

11. November 2016 Meget konstruktivt møte mellom Fellesaksjonen og Helseministeren Bent Høie! Vi ble møtt med respekt og vi fikk understreket våre synspunkter og utfordringer. Dette ble også overlevert i et skriftlig dokument. Nå ser vi fram til fortsettelsen av dette viktige arbeidet! Fra venstre: Grete Johnsen, sekretær, Per Overrein, Aurora, Håkon Ueland, WSO, Jill Arild, Mental Helse, Helseminister Bent …

Fellesaksjonen med innlegg i debatten som pågår i avisene

admin Ukategorisert

Det har vært mye debatt om medisinfrie behandlingstilbud i sommer, i Aftensposten, Dagens Medisin og i sosiale media. I dag har Fellesaksjonen ved Anne-Grethe Terjesen skrevet et innlegg i Dagens Medisin: Statsråden må rydde opp http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/08/05/-statsraden-ma-rydde-opp/ For å se alle debattinnleggene, gå til siden http://medisinfri.no/debatt-om-medisinfri-behandling/

Etablerer medikamentfrie enheter i Helse Sør-Øst høsten 2016

admin Ukategorisert

Direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst, Alice Beathe Andersgaard, sier at helseforetaket har vurdert ulike alternativer. – Både om vi skal etablere flere enn to enheter og hvor enhetene skal ligge. Dette arbeidet har beklageligvis tatt litt lenger tid enn planlagt, men vi er nå helt i innspurten. Hun sier at de tar sikte på å ha tilbudet …

Medisinfrie behandlingsforløp ved alle DPS i Helse Bergen

admin Ukategorisert

Link til  Tidsskrift for Norsk psykologforening: Intervju med Geir Lien, spesialrådgiver i Divisjon psykisk helsevern Helse Bergen «Kronstad DPS har i nærmere ett år hatt et tilbud for unge nysyke med psykose, der tilbudet er basert på recoveryperspektivet – med blant annet musikkterapi, fysisk aktivitet og jobbstøtte – og samarbeid med pårørende via flerfamiliegrupper. Da diskusjonen om egne poster for medisinfri …

Medikamentfrie tilbud i Helse Vest

admin Ukategorisert

I Helse Bergen sitt opptaksområde er det frå 1. juni 2016 etablert eit pilotprosjekt med medisinfritt psykoseforløp. Alle dei distriktspsykiatriske sentra (DPS-a) i Helse Bergen sitt opptaksområde er med på det treårige prosjektet, der dei har et tett samarbeid DPS-a imellom om behandling av psykoselidingar uten medisinar. Forløpet gjeld også dersom pasienten ønskjer å trappe ned på medisinane. Det medisinfrie tilbodet skal vere del av det ordinære …