Dialogkonferanse mandag 13. november 2017

admin Ukategorisert

Konferansen er fulltegnet. Fellesaksjonen arrangerer 13. november en dialogkonferanse med tittelen: Bedring uten medisiner? Konferansen arrangeres i samarbeid med Helse Sør-Øst og Norsk Sykepleierforbund, med støtte fra Helsedirektoratet. Vi ønsker velkommen fagfolk og brukerrepresentanter/ erfaringskonsulenter som er tilknyttet de nystartede medisinfrie tilbudene,  fagfolk/ pårørende/ brukere  som har en erfaring med medisinfrie tilbud samt andre som har interesse for temaet. Det …

Nyhetsbrev fra Helse Bergen

admin Ukategorisert

Helse Bergen utgir nyhetsbrev om medikamentfrie behandlingsforløp for personer med psykoselidelser. Her er det siste fra august 2017. http://mailchi.mp/5e2a982d663b/medikamentfrie-forlop-status-august

Kort oppsummering om medikamentfrie tilbud rundt i landet

admin Ukategorisert

En kort oppsummering om etableringen av medisinfrie tilbud rundt i landet. Informasjonen er klippet fra helseforetakenes websider.   Helse Nord – Universitetssykehuset i Tromsø Tirsdag 31. januar 2017 åpnet helseminister Bent Høie den regionale enheten Medikamentfritt behandlingstilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Enheten – som er den første i sitt slag i Norge – har seks sengeplasser, 21 årsverk, og skal ta …

Medikamentfritt tilbud ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo

admin Ukategorisert

Fra 01.01.17 er to av behandlingsplassene på Seksjon døgn, Lovisenberg DPS forbeholdt medikamentfritt behandlingstilbud. Pasienter med psykoselidelser og bipolare lidelser er prioritert. Det kan henvises fra fastleger og spesialisthelsetjenesten med bestilling om nedtrapping av medisiner, medisinjustering eller medikamentfritt behandlingstilbud. http://lds.no/aktuelt/nytt-medikamentfritt-behandlingstilbud/

Medisinfritt tilbud ved Sykehuset Telemark

admin Ukategorisert

20.12.2016: Fra nyttår blir det etablert et døgnbehandlingstilbud for pasienter som ønsker medisinfri behandling. Det nye tilbudet vil bli etablert både i Porsgrunn og Seljord– Målgruppen for det nye tilbudet er pasienter med psykoselidelser eller alvorlige stemningslidelser som depresjoner eller bipolare lidelser. https://www.sthf.no/om-oss/nyheter/medisinfritt-tilbud-til-psykisk-syke