Medisinfritt behandlingstilbud ved Sykehuset Vestfold

admin Ukategorisert

Sykehuset i Vestfold har etablert et døgnbehandlingstilbud til pasienter som ønsker medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelser og alvorlig stemningslidelser.Tilbudet er opprettet på døgnseksjonene ved Nordre Vestfold DPS og Søndre Vestfold DPS. https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/medisinfritt-behandlingstilbud-

Vellykket konferanse på Litteraturhuset, og Whitaker gratulerte Norge!

admin Ukategorisert

Konferansen trakk fullt hus og vel så det. Det var overføring på storskjerm i en mindre sal, i tillegg til lifestreaming på internett hvor mange fulgte med. Whitaker gratulerte Norge med å være det første landet i verden som presenterer et alternativ til det rådende behandlingsparadigmet for behandling av psykoselidelser. Hele konferansen kan ses på youtube  https://www.youtube.com/watch?v=Vu8i0SeHqjQ

Fagkonferanse 8. februar med Robert Whitaker og Jaakko Seikkula

admin Ukategorisert

Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka? Fagkonferanse arrangert av Stiftelsen Humania og Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp 8. februar 2017 på Litteraturhuset i Oslo, kl. 17-21. Ingen påmelding nødvendig. Link til videoopptak av konferansen www.stiftelsenhumania.no

Faglig nettverk for medikamentfri behandling

admin Ukategorisert

De regionale helseforetakene har fått 250.000 kroner i støtte fra Helsedirektoratet til nettverkssamlinger for de kliniske fagmiljøene og forskerne som arbeider med evalueringen av medikamentfri behandling i psykisk helsevern. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/01/03/innhenter-erfaringer-om-medisinfri-behandling/

Vestre Viken er i gang med medikamentfri behandling

admin Ukategorisert

Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken kan nå tilby seks døgnplasser til pasienter som har et sterkt ønske om medikamentfri behandling. https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/pillefritt-behandlingstilbud Se oversikt over det medikamentfrie behandlingstilbudet her: https://vestreviken.no/helsefaglig/medikamentfri-behandling

Bent Høie gir ros til Fellesaksjonen i sin årlige sykehustale

admin Ukategorisert

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har holdt sin sykehustale. Der sa han: «Legemiddelfrie behandlingstilbud er nå på plass i alle regionene, og jeg vil rose Fellesaksjonen som har stått utrettelig på i dette arbeidet.» https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sykehustalen-2017/id2526538/

Åpning av enheten Medikamentfritt behandlingstilbud ved Åsgård i Tromsø

admin Ukategorisert

Tirsdag 31. januar 2017 kommer helseminister Bent Høie for å åpne den regionale enheten Medikamentfritt behandlingstilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Enheten – som er den første i sitt slag i Norge – har seks sengeplasser,  21 årsverk, og skal ta imot pasienter fra hele Nord-Norge. http://www.itromso.no/pluss/2017/01/25/Åsgård-først-i-Norge-med-medikamentfri-behandling-14114179.ece https://www.napha.no/content/21235/Nytt-medisinfritt-tilbud-i-nord https://www.nrk.no/troms/ikke-bare-piller-mot-psykiske-lidelser-1.13352950    

Medisinfritt tilbud på plass i Østfold

admin Ukategorisert

Pasienter som trenger døgnbehandling innen psykisk helsevern og som ikke vil ha medisiner, skal også ha et tilbud. – Vi har nå opprettet et nytt medisinfritt tilbud i Sykehuset Østfold, sier avdelingssjef Kari Gjelstad, DPS Halden-Sarpsborg. https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/behandling-uten-medisiner

Fellesaksjonen hos Helse- og omsorgsministeren!

admin Ukategorisert

11. November 2016 Meget konstruktivt møte mellom Fellesaksjonen og Helseministeren Bent Høie! Vi ble møtt med respekt og vi fikk understreket våre synspunkter og utfordringer. Dette ble også overlevert i et skriftlig dokument. Nå ser vi fram til fortsettelsen av dette viktige arbeidet! Fra venstre: Grete Johnsen, sekretær, Per Overrein, Aurora, Håkon Ueland, WSO, Jill Arild, Mental Helse, Helseminister Bent …