Medikamentfritt tilbud ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo

admin Ukategorisert

Fra 01.01.17 er to av behandlingsplassene på Seksjon døgn, Lovisenberg DPS forbeholdt medikamentfritt behandlingstilbud. Pasienter med psykoselidelser og bipolare lidelser er prioritert. Det kan henvises fra fastleger og spesialisthelsetjenesten med bestilling om nedtrapping av medisiner, medisinjustering eller medikamentfritt behandlingstilbud. http://lds.no/aktuelt/nytt-medikamentfritt-behandlingstilbud/

Medisinfritt tilbud ved Sykehuset Telemark

admin Ukategorisert

20.12.2016: Fra nyttår blir det etablert et døgnbehandlingstilbud for pasienter som ønsker medisinfri behandling. Det nye tilbudet vil bli etablert både i Porsgrunn og Seljord– Målgruppen for det nye tilbudet er pasienter med psykoselidelser eller alvorlige stemningslidelser som depresjoner eller bipolare lidelser. https://www.sthf.no/om-oss/nyheter/medisinfritt-tilbud-til-psykisk-syke

Medisinfritt behandlingstilbud ved Sykehuset Vestfold

admin Ukategorisert

Sykehuset i Vestfold har etablert et døgnbehandlingstilbud til pasienter som ønsker medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelser og alvorlig stemningslidelser. https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/medisinfritt-behandlingstilbud-

Medisinfritt behandlingstilbud ved Sykehuset Vestfold

admin Ukategorisert

Sykehuset i Vestfold har etablert et døgnbehandlingstilbud til pasienter som ønsker medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelser og alvorlig stemningslidelser.Tilbudet er opprettet på døgnseksjonene ved Nordre Vestfold DPS og Søndre Vestfold DPS. https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/medisinfritt-behandlingstilbud-

Vellykket konferanse på Litteraturhuset, og Whitaker gratulerte Norge!

admin Ukategorisert

Konferansen trakk fullt hus og vel så det. Det var overføring på storskjerm i en mindre sal, i tillegg til lifestreaming på internett hvor mange fulgte med. Whitaker gratulerte Norge med å være det første landet i verden som presenterer et alternativ til det rådende behandlingsparadigmet for behandling av psykoselidelser. Hele konferansen kan ses på youtube  https://www.youtube.com/watch?v=Vu8i0SeHqjQ

Fagkonferanse 8. februar med Robert Whitaker og Jaakko Seikkula

admin Ukategorisert

Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka? Fagkonferanse arrangert av Stiftelsen Humania og Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp 8. februar 2017 på Litteraturhuset i Oslo, kl. 17-21. Ingen påmelding nødvendig. Link til videoopptak av konferansen www.stiftelsenhumania.no

Faglig nettverk for medikamentfri behandling

admin Ukategorisert

De regionale helseforetakene har fått 250.000 kroner i støtte fra Helsedirektoratet til nettverkssamlinger for de kliniske fagmiljøene og forskerne som arbeider med evalueringen av medikamentfri behandling i psykisk helsevern. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/01/03/innhenter-erfaringer-om-medisinfri-behandling/

Vestre Viken er i gang med medikamentfri behandling

admin Ukategorisert

Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken kan nå tilby seks døgnplasser til pasienter som har et sterkt ønske om medikamentfri behandling. https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/pillefritt-behandlingstilbud Se oversikt over det medikamentfrie behandlingstilbudet her: https://vestreviken.no/helsefaglig/medikamentfri-behandling

Bent Høie gir ros til Fellesaksjonen i sin årlige sykehustale

admin Ukategorisert

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har holdt sin sykehustale. Der sa han: «Legemiddelfrie behandlingstilbud er nå på plass i alle regionene, og jeg vil rose Fellesaksjonen som har stått utrettelig på i dette arbeidet.» https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sykehustalen-2017/id2526538/