Fellesaksjonen med innlegg i debatten som pågår i avisene

admin Ukategorisert

Det har vært mye debatt om medisinfrie behandlingstilbud i sommer, i Aftensposten, Dagens Medisin og i sosiale media. I dag har Fellesaksjonen ved Anne-Grethe Terjesen skrevet et innlegg i Dagens Medisin: Statsråden må rydde opp http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/08/05/-statsraden-ma-rydde-opp/ For å se alle debattinnleggene, gå til siden http://medisinfri.no/debatt-om-medisinfri-behandling/

Etablerer medikamentfrie enheter i Helse Sør-Øst høsten 2016

admin Ukategorisert

Direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst, Alice Beathe Andersgaard, sier at helseforetaket har vurdert ulike alternativer. – Både om vi skal etablere flere enn to enheter og hvor enhetene skal ligge. Dette arbeidet har beklageligvis tatt litt lenger tid enn planlagt, men vi er nå helt i innspurten. Hun sier at de tar sikte på å ha tilbudet …

Medisinfrie behandlingsforløp ved alle DPS i Helse Bergen

admin Ukategorisert

Link til  Tidsskrift for Norsk psykologforening: Intervju med Geir Lien, spesialrådgiver i Divisjon psykisk helsevern Helse Bergen «Kronstad DPS har i nærmere ett år hatt et tilbud for unge nysyke med psykose, der tilbudet er basert på recoveryperspektivet – med blant annet musikkterapi, fysisk aktivitet og jobbstøtte – og samarbeid med pårørende via flerfamiliegrupper. Da diskusjonen om egne poster for medisinfri …

Medikamentfrie tilbud i Helse Vest

admin Ukategorisert

I Helse Bergen sitt opptaksområde er det frå 1. juni 2016 etablert eit pilotprosjekt med medisinfritt psykoseforløp. Alle dei distriktspsykiatriske sentra (DPS-a) i Helse Bergen sitt opptaksområde er med på det treårige prosjektet, der dei har et tett samarbeid DPS-a imellom om behandling av psykoselidingar uten medisinar. Forløpet gjeld også dersom pasienten ønskjer å trappe ned på medisinane. Det medisinfrie tilbodet skal vere del av det ordinære …

Radioprogram om medisinfrie tilbud – Ekko NRK P2

admin Ukategorisert

Radioprogram om medisinfrie tilbud i dag 31.05.16 på NRK P2. Intervju med leder i Hvite Ørn, Jan-Magne Sørensen, helse- og omsorgsminister Bent Høie og psykiater Anne Kristine Bergem. Link til dagens Ekkoprogram: https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25010716/31-05-2016 Det samme intervjuet kan du lese på NRK.no nettavisen: https://www.nrk.no/livsstil/xl/ville-heller-vaere-psykotisk-enn-a-bruke-antipsykotika-1.12976360