Presentasjoner fra Dialogkonferansen 20. og 21. november 2018

admin Ukategorisert

Del

MEDISINFRIE TILBUD – ERFARINGER OG UTFORDRINGER

Dialog og undring rundt tvang og medisinfrie tilbud i psykisk helsevern

THON CONFERENCE UNIVERSITETSGATEN

UNIVERSITETSGATEN 26, 0162 OSLO

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp inviterte til konferanse  i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet.

Det har vært stor interesse og det var full sal begge dager, ca 150 deltagere til sammen på konferansen.

Fellesaksjonen takker samarbeidspartnere og foredragsholdere for innsatsen!

 

Her er de PowerPoint-presentasjonene vi har så langt.

Fra tvunget medisinering til trygg medisinfrihet.
Bjørg Njaa, magister i sosiologi og representant for LPP i Fellesaksjonen.


To mødre, to barselrelaterte psykoser, to høyst ulike forløp.

Merete Nesset og Nora Graff Kleven, erfaringsformidlere


Ny praksis – ny kunnskap?
Unn E. Hammervold, spesialsykepleier/phd-stipendiat NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR).


Generaliseringsriskoen ved forskrivning av antipsykotika ved alvorlige psykoser.
Ulrik Malt, Norsk psykiatrisk forening.


Vi kan, må og skal tilby hjelp også uten medikamenter – et psykologisk perspektiv på medisinfrie tilbud.
Tor Levin Hofgaard, president Norsk Psykologforening


Frivillighet før tvang – hva innebærer det?

Karin Gravbrøt, Helsedirektoratet


Oppsummering av RHFenes innsats

Thor Rogan, Helse- og omsorgsdepartementet


Samtykkekompetanseproblematikk, Solveig Klæbu Reitan,
leder av Norsk psykiatrisk forenings utvalg for rettspsykiatri.


Samtykkekompetanseproblematikk del2

Leif G. Strømdal, Mental Helse


Med livet på vent – erfaringer med å leve underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold.
Bjørn Stensrud, Forsker/faglig rådgiver og spesialsykepleier,Phd Sykehuset Innlandet HF


Fellesaksjonen: Problemstillinger rundt trygg nedtrapping
Irene N Svendsen, representant for LPP i Fellesaksjonen.


Traumekunnskap og forståelse. Mangel på offentlig tilbud.
Inger Marie Eidsvik, erfaringsformidler


Livet etter nedtrapping av psykofarmaka, Helen Wesnes, erfaringsformidler


Rapport om langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser

Geir Smedslund, Seniorforsker, Dr. philos


Rapport om langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser, Jan Ivar Røssberg, professor I psykiatri.


Erfaringer med nedtrapping ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF medikamentfritt behandlingstilbud, Camilla B. Skjelvik, overlege.


Erfaringer med nedtrapping ved Regionalt medikamentfritt behandlingstilbud DPS Vegsund Helse Midt RHF, Tor Øyvind Hummelsund, psykiater


Erfaringer med nedtrapping ved seksjonsleder Nedre Moenga døgn, Akershus universitetssykehus HF Anders Skogen Wenneberg, psykologspesialist.


Erfaringer med nedtrapping ved Hurdalsjøen Recovery senter. Mohammad Yousaf, psykiater og fagansvarlig.


Kunnskap og erfaringer fra dem som har søkt hjelp til nedtrapping av psykofarmaka i 25 år. Staffan Utas, uavhengig psykolog og styreleder i Equal Uppsala.


Nedtrapping av antipsykotika kombinert med basal eksponeringsterapi.
Jan Hammer, spesialsykepleier og MSc. og Peggy Lilleby, psykiater og overlege ved BET-seksjonen

 

Del