Ny dialogkonferanse 20. og 21. november 2018

admin Ukategorisert

Del

MEDISINFRIE TILBUD – ERFARINGER OG UTFORDRINGER

Dialog og undring rundt tvang og medisinfrie tilbud i psykisk helsevern.

THON CONFERENCE UNIVERSITETSGATEN.

UNIVERSITETSGATEN 26, 0162 OSLO.

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp inviterer i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet, til høstens mest interessante dialogkonferanse.

Vi legger til rette for refleksjon på en arena hvor personer med pasienterfaring, pårørende og fagfolk kan møtes. Innlegg fra både helsemyndigheter, profesjoner, pårørende og brukere vil belyse formål, erfaringer, utfordringer og muligheter knyttet til tilbudet. Endelig program med påmelding vil bli lagt ut på dialogkonferanse.no. Merk av datoen allerede nå! Begrenset antall plasser.

 

TIRSDAG & ONSDAG     20. – 21.november 2018

Tema 1. dag: Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet

Tema 2. dag: Trygg nedtrapping.

 

Konferansen er gratis. Send gjerne videre i ditt nettverk.

teaser_dialogkonferanse_2018

 

Del