Fellesaksjonens definisjon av medisinfrie tilbud

admin Ukategorisert

Del

Lederteamet i Fellesaksjonen fikk publisert et leserinnlegg i Dagsavisen 29. november 2019. Som svar til Jan Ivar Røssberg og Ole A. Andreassen. Innlegget heter «Helhetlig behandling i medisinfrie enheter» og gir en kort beskrivelse av hva Fellesaksjonen mener med begrepet medisinfrie tilbud.

Vi får en del reaksjoner på selve begrepet medisinfri. Mange tror at vi mener avdelinger helt uten bruk av legemidler. Dette er ikke tilfelle. Vårt mål er avdelinger hvor det er valgfrihet når det gjelder medisiner. Og hvor hovedbehandlingen er noe annet enn medisiner, det vil si medisinfrie behandlingsmetoder. Dette er nødvendig å sette fokus på fordi det største problemet i psykisk helsevern er den ensidige fokus på medikamenter, med feilmedisinering og overmedisinering som resultat. Mange av de som er innlagt i medisinfrie enheter får hjelp til å trappe ned på mengden medisiner og antall medisiner. Men mange velger også å fortsette på mindre doser. Det viktigste er at pasientene selv er med på denne prosessen.

Vi gjengir siste del av vårt leserinnlegg:

«Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud beskriver i sitt grunndokument en medisinfri enhet som et sted hvor medikamenter ikke blir gitt med tvang eller overtalelse.

Denne aksjonen ble startet for å få ned tvang og spesielt tvangsmedisinering. Brukerorganisasjonene har ikke vært opptatt av å få slutt på all medisinering, eller nekte pasienter som ønsker medikamenter å få slik behandling. Det ville vært det motsatte av det som er intensjonen vår – nemlig økt valgfrihet og selvbestemmelse

Det største problemet vi har i dag er det ensidige fokus på medikamenter i psykiske helsetjenester og det ofte fraværende fokus på psykososiale tiltak. 

Vi trenger medikamentfrie enheter, og Fellesaksjonen arbeider for at helhetlig behandling i medikamentfrie enheter skal bli et tilgjengelig tilbud for alle som ønsker det. »

Her er hele leserinnlegget fra 29. november:

https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2019/12/20191129-innlegg-DA-scaled.jpg

Del