Radioprogram om medisinfrie tilbud – Ekko NRK P2

admin Ukategorisert

Radioprogram om medisinfrie tilbud i dag 31.05.16 på NRK P2. Intervju med leder i Hvite Ørn, Jan-Magne Sørensen, helse- og omsorgsminister Bent Høie og psykiater Anne Kristine Bergem.

Link til dagens Ekkoprogram:

https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25010716/31-05-2016

Det samme intervjuet kan du lese på NRK.no nettavisen:

https://www.nrk.no/livsstil/xl/ville-heller-vaere-psykotisk-enn-a-bruke-antipsykotika-1.12976360

Høie krever medikamentfrie avdelinger i alle helseregioner innen 1. juni 2016

admin Ukategorisert

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sendte 25.11.2015 et brev til de regionale helseforetakene om at alle skal ha etablert tilbud om medikamentfri behandling innen 1. juni 2016. Det skal også gis tilbud om planmessig nedtrapping av legemiddelbehandling for de pasientene som ønsker det.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/medikamentfri-behandling-for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/