Medikamentfrie tilbud i Helse Vest

admin Ukategorisert

I Helse Bergen sitt opptaksområde er det frå 1. juni 2016 etablert eit pilotprosjekt med medisinfritt psykoseforløp. Alle dei distriktspsykiatriske sentra (DPS-a) i Helse Bergen sitt opptaksområde er med på det treårige prosjektet, der dei har et tett samarbeid DPS-a imellom om behandling av psykoselidingar uten medisinar. Forløpet gjeld også dersom pasienten ønskjer å trappe ned på medisinane.

Det medisinfrie tilbodet skal vere del av det ordinære tilbodet i psykisk helsevern, og gjeld om du er innlagt til døgnbehandling eller om du går til poliklinisk behandling.

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/behandling/psykisk-helse-og-rus

Radioprogram om medisinfrie tilbud – Ekko NRK P2

admin Ukategorisert

Radioprogram om medisinfrie tilbud i dag 31.05.16 på NRK P2. Intervju med leder i Hvite Ørn, Jan-Magne Sørensen, helse- og omsorgsminister Bent Høie og psykiater Anne Kristine Bergem.

Link til dagens Ekkoprogram:

https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25010716/31-05-2016

Det samme intervjuet kan du lese på NRK.no nettavisen:

https://www.nrk.no/livsstil/xl/ville-heller-vaere-psykotisk-enn-a-bruke-antipsykotika-1.12976360

Høie krever medikamentfrie avdelinger i alle helseregioner innen 1. juni 2016

admin Ukategorisert

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sendte 25.11.2015 et brev til de regionale helseforetakene om at alle skal ha etablert tilbud om medikamentfri behandling innen 1. juni 2016. Det skal også gis tilbud om planmessig nedtrapping av legemiddelbehandling for de pasientene som ønsker det.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/medikamentfri-behandling-for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/