Høie krever medikamentfrie avdelinger i alle helseregioner innen 1. juni 2016

admin Ukategorisert

Del

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sendte 25.11.2015 et brev til de regionale helseforetakene om at alle skal ha etablert tilbud om medikamentfri behandling innen 1. juni 2016. Det skal også gis tilbud om planmessig nedtrapping av legemiddelbehandling for de pasientene som ønsker det.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/medikamentfri-behandling-for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/

Del