Fellesaksjonen har sendt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om øremerkede midler

admin Ukategorisert

Del

Vi har sendt følgende innspill til statsbudsjettet:

Øremerkede midler til etablering og drift av medisinfrie pilotprosjekter.

Vi foreslår at det avsettes 200 Millioner hvert år over en 10 års- periode. Samtidig ber vi om at det bevilges egne forskningsmidler til følgeforskning.

Les hele brevet her: Brev HOD 2015-okt

Del