Opptrappingsplanen omtaler medisinfrie behandlingstilbud

admin Ukategorisert

«Opptrappingsplanen for psykisk helse» (2023-2033) har et avsnitt om medisinfrie behandlingstilbud. Avsnittet ligger under punkt 4.6: Riktig bruk av legemidler.  Det avsluttes slik: «Medisinfrie behandlingstilbud har en naturlig plass i en moderne, pasientrettet psykisk helsetjeneste. Den videre utviklingen av tilbudet bør skje i nær dialog mellom fagmiljøene, brukerne og pårørende.» Hele avsnittet: 

Temadag om medisinfrie tilbud på Amaliedagene 2023

admin Ukategorisert

Program for Amaliedagene 2023 er publisert. Se hele programmet på https://amaliedagene.no/program-2023/ Amaliedagene er en viktig arena for utveksling av erfaringsbasert og faglig kunnskap om psykisk helse. De arrangeres av mennesker som har egenerfaring med psykiske helse-tjenester og arrangementene baseres på frivillig arbeid. Tirsdag 22. august har tema medisinfrie tilbud, og Fellesaksjonen er ansvarlig for dagen. Program for tirsdag 22. august …

Fellesaksjonen har sendt brev til HOD

admin Ukategorisert

Fellesaksjonen sendte 3. februar 2023 et nytt brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), fordi vi er bekymret for manglende utvikling og opprettholdelse av eksisterende medisinfrie tilbud. Fellesaksjonen ber i brevet om en snarlig orientering om status for de medisinfrie tilbudene, og hvilke konkrete planer departementet har for å utvikle, ivareta og sikre disse tilbudene fremover. Medisinfrie tilbud må bli prioritert i …

Oppdatert oversikt over døgnenheter med medikamentfri behandling i Norge

admin Ukategorisert

Her er en kort oversikt over de tilbud som finnes med medikamentfri behandling i egne enheter. Fellesaksjonen mener med medikamentfrie tilbud: Avdelinger der det praktiseres medbestemmelse/ brukermedvirkning når det gjelder behandling, hvor man «ikke utsettes for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse».

Fellesaksjonen hadde møte med Helse – og omsorgsdepartementet

admin Ukategorisert

Deler av Fellesaksjonen hadde 8. februar et godt møte med statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen og seniorrådgiver Thor Rogan, seniorrådgiver Sjur Øverbø Andersen (storskjerm) og kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff (storskjerm). Vi kom med tydelige innspill til den nye regjeringen når det gjelder medisinfrie tilbud og ny opptrappingsplan for psykisk helse. Vi forventer at medisinfrie enheter blir med som en føring i …

Panelsamtale om medisinfrie akuttilbud på Amaliedagene 2021

admin Ukategorisert

Siste post på programmet under Amaliedagene 2021 var en panelsamtale om medisinfrie akuttilbud, med fokus på muligheter og løsninger. Panel: Lars Lien, Norsk psykiatrisk forening, Anders Wenneberg, psykologspesialist, Inger-Mari Eidsvik, WSO, Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, Hvite Ørn og Ole Andreas Underland, Recoveryakademiet. Samtalen ble ledet av Olav Nyttingnes. Opptak av panelsamtalen: https://vimeo.com/590592640?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=60114199 WSO – We Shall Overcome er hovedarrangør for Amaliedagene. …

Fellesaksjonen har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet med krav om bred og helhetlig gjennomgang av tvangsmedisinering.

admin Nyheter

Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har fra starten i 2012 vært opptatt av arbeid mot tvangsmedisinering, og medisinfrie tilbud ble lansert som et tvangsreduserende tiltak. Brukerorganisasjonene har gjentatte ganger meldt ifra om at tvangsmedisinering er det tvangstiltaket som oppleves mest inngripende, med stor risiko for skade og med langvarige konsekvenser og varighet. Vi ser dessverre at i arbeidet med tvangsreduksjon blir …

Opptak fra seminar i Skien, 21. september 2020.

admin Ukategorisert

«Medikamentfrie tilbud ved alvorlige psykiske lidelser» – Seminar i regi av «Brunostakademiet», Skien, 21. september 2020. https://vimeo.com/465561792?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR1wPqxZFnONDxyuh4H_uykqQQSv9MISYdrpWX0OMcjgFo_UDDGsok9EjGM