HINN Elverum inviterer til workshop om nedtrapping av psykofarmaka

Torsdag 17. januar 2019 kl 9.00 -15.30 https://www.inn.no/om-hoegskolen/nyheter/workshop-om-nedtrapping-av-psykofarmaka «Workshopen danner et faglig grunnlag for utviklingen av et mulig framtidig studietilbud «Personorientert og trygg nedtrapping av psykofarmaka».

Nyhetsbrev mai-juni fra Helse Bergen

Nytt nyhetsbrev fra Medikamentfrie behandlingsforløp i Helse Bergen kan leses her: https://mailchi.mp/f605b6b72973/medikamentfrie-forlop-status-mai-juni

Dialogkonferanse mandag 13. november 2017

Konferansen er fulltegnet. Fellesaksjonen arrangerer 13. november en dialogkonferanse med tittelen: Bedring uten medisiner? Konferansen arrangeres i samarbeid med Helse Sør-Øst og Norsk Sykepleierforbund, med støtte fra Helsedirektoratet. Vi ønsker velkommen fagfolk og brukerrepresentanter/ erfaringskonsulenter som er tilknyttet de nystartede medisinfrie tilbudene,  fagfolk/ pårørende/ brukere  som har en erfaring med medisinfrie tilbud samt andre som har interesse for temaet. Det …