Dialogkonferanse mandag 13. november 2017

admin Ukategorisert

Konferansen er fulltegnet.

Fellesaksjonen arrangerer 13. november en dialogkonferanse med tittelen: Bedring uten medisiner?

Konferansen arrangeres i samarbeid med Helse Sør-Øst og Norsk Sykepleierforbund, med støtte fra Helsedirektoratet.

Vi ønsker velkommen fagfolk og brukerrepresentanter/ erfaringskonsulenter som er tilknyttet de nystartede medisinfrie tilbudene,  fagfolk/ pårørende/ brukere  som har en erfaring med medisinfrie tilbud samt andre som har interesse for temaet.

Det er begrenset antall plasser, og vi ønsker å ha en god balanse mellom antall brukere og fagfolk for å legge til rette for en god dialog. Endelig bekreftelse på deltagelse kommer derfor etter påmeldingsfristens utløp 20. oktober.

Bruker/pårørende-organisasjonene i fellesaksjonen har noen reserverte plasser på konferansen, ta kontakt med din organisasjon.
.

Påmelding på   dialogkonferanse.no

For mer informasjon kontakt info@medisinfrietilbud.no

Program i PDF her program_dialogkonferanse

Kort oppsummering om medikamentfrie tilbud rundt i landet

admin Ukategorisert

En kort oppsummering om etableringen av medisinfrie tilbud rundt i landet. Informasjonen er klippet fra helseforetakenes websider.

 

Helse Nord – Universitetssykehuset i Tromsø

Tirsdag 31. januar 2017 åpnet helseminister Bent Høie den regionale enheten Medikamentfritt behandlingstilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Enheten – som er den første i sitt slag i Norge – har seks sengeplasser, 21 årsverk, og skal ta imot pasienter fra hele Nord-Norge.

Read More

Medikamentfritt tilbud ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo

admin Ukategorisert

Fra 01.01.17 er to av behandlingsplassene på Seksjon døgn, Lovisenberg DPS forbeholdt medikamentfritt behandlingstilbud. Pasienter med psykoselidelser og bipolare lidelser er prioritert. Det kan henvises fra fastleger og spesialisthelsetjenesten med bestilling om nedtrapping av medisiner, medisinjustering eller medikamentfritt behandlingstilbud.

http://lds.no/aktuelt/nytt-medikamentfritt-behandlingstilbud/

Vellykket konferanse på Litteraturhuset, og Whitaker gratulerte Norge!

admin Ukategorisert

Konferansen trakk fullt hus og vel så det. Det var overføring på storskjerm i en mindre sal, i tillegg til lifestreaming på internett hvor mange fulgte med.

Whitaker gratulerte Norge med å være det første landet i verden som presenterer et alternativ til det rådende behandlingsparadigmet for behandling av psykoselidelser.

Hele konferansen kan ses på youtube  https://www.youtube.com/watch?v=Vu8i0SeHqjQ