Høie krever medikamentfrie avdelinger i alle helseregioner innen 1. juni 2016

admin Ukategorisert

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sendte 25.11.2015 et brev til de regionale helseforetakene om at alle skal ha etablert tilbud om medikamentfri behandling innen 1. juni 2016. Det skal også gis tilbud om planmessig nedtrapping av legemiddelbehandling for de pasientene som ønsker det. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/medikamentfri-behandling-for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/

Erna Solberg vil ha medisinfrie tilbud på plass i alle helseregioner

admin Ukategorisert

Foto: Roald Lund Fleiner/napha.no. . Statsminister Erna Solberg åpnet Toppmøte 2015. Hun sier at planleggingen av medisinfrie tilbud er i gang mange steder. -«Men det går ikke raskt nok. Derfor har vi gitt tydelig beskjed til helseregionene om å få medikamentfrie tilbud på plass.» Se Napha.no: http://www.napha.no/content/20161/-Medisin-hjelper-ikke-mot-ensomhet

Bent Høie krever medikamentfrie behandlingstilbud

admin Ukategorisert

Foto Birgitte Finne Høifødt   Les Bent Høies innlegg under Kort Sagt i Aftenposten 31.08.15 «Derfor innfører jeg fritt behandlingsvalg. Derfor krever jeg medikamentfrie behandlingsalternativer.» http://www.aftenposten.no/meninger/Kort-sagt_-31-august-8143923.html

Mer fra Toppmøtet 2014

admin Ukategorisert

    Intervju med statsråd Bent Høie  på Toppmøtet http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/medisinfrie-behandlingstilbud-skal-realiseres/ Fra debatten på Toppmøtet http://admin.erfaringskompetanse.no/nyheter/medisinfrie-enheter-for-hvem-og-hvordan Videoer fra Toppmøtet http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/live-streaming-paa-toppmoete    

Toppmøte om medisinfrie tilbud

admin Ukategorisert

Thomas Øverbø og Eva Svendsen i Erfaringskompetanse. Bildet er tatt av Stine Hansen Bakkebø, NRK. Gjengitt med tillatelse.    Den 9. oktober blir det et Toppmøte med dialoger om medisinfrie behandlingstilbud. Med rett til å velge er overskriften. Til møtet er det invitert representanter for brukerorganisasjoner, fagmiljøet og politiske helsetopper. Blant andre helse- og omsorgsminister Bent Høie og Danmarks tidligere …