Aksjon for Medisinfrie Tilbud

Fellesaksjonen Ukategorisert

Bakgrunn for aksjonen og hva som har skjedd så langt. «Aksjon for medisinfrie tilbud» er et samarbeid mellom  Aurora, Hvite Ørn, Mental Helse, LPP og WSO. Samarbeidet oppsto etter brukerorganisasjonskonferansen på Hamar i 2011. Brukerorganisasjonene har etterspurt medikamentfrie tilbud i mange år. Men i mars 2010 ble det for første gang nevnt i Helse- og omsorgsdepartementets årlige oppdragsbrev til de …