Medisinfrie tilbud – hvor blir de av ?

Fellesaksjonen Ukategorisert

Del

Artikkel publisert i Søkelyset 36 // www.wso.no

Behovet for medisinfrie behandlingsforløp har vært stort lenge, men fortsatt kan vi ikke se at det er en reell mulighet for de aller fleste som er innfor det tradisjonelle psykiske helsevernet.

I 2010 kom det første pålegget fra sentrale myndigheter om at helseforetakene skulle opprette medisinfrie tilbud, og i 2011 startet ”Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp”, som er brukerorganisasjonenes felles initiativ for å følge opp dette.

Hvilke resultater har vi så oppnådd så langt, og hva er utfordringene fremover?

Enkelt kan det sies slik;
Vi har lykkes med å bringe saken frem hos myndighetene, i deler av helsevesenet og i organisasjonene.
Vi har foreløpig ikke lykkes i å faktisk få medisinfrie behandlingstilbud.

Fellesaksjonen har lykkes i å få satt søkelys på behovet for medisinfrie tilbud hos myndighetene, i helseforetakene og i egne organisasjoner. Vi fikk løftet det høyt i helsedepartementet og hos den forrige helseministeren, og det ble tatt frem som et prioritert område i flere sammenhenger. Det som ikke har skjedd, er at det ligger penger bak løftene. Den nåværende helseministeren, Bent Høie, har ikke vært konkret i forhold til denne saken, men har snakket mye om pasienten i fokus, valgfrihet og brukermedvirkning. Fellesaksjonen må jobbe videre for at medisinfrie behandlingsforløp, som svært mange brukere etterspør, skal bli konsekvensen av disse fine ordene og at det skal legges penger på bordet, som er et viktig virkemiddel for myndighetene når noe nytt skal bygges opp.

Det har også blitt et økt fokus i helseforetakene, men der er det mye motstand å finne. Saken diskuteres i forskjellige fora, men vi kan ikke se entydig verken vilje eller handling til å faktisk realisere det.

Bevisstheten og kritikken rundt medikamentbruk er økende i samfunnet, og fellesaksjonens mål burde være en gyllen mulighet til å svare på dette, både for myndigheter og helsevesen. Men vi kan nok trygt si at arbeidet langt fra er over, og at behovet for en fellesaksjon til å løfte medisinfrie tilbud politisk fortsatt er til stede.

Flere lurer på om fellesaksjonen har som mål og jobber med å selv starte er slikt behandlingstilbud. Dette har vært diskutert ganske mye i aksjonsgruppa, og det siste året har også mye arbeid gått med til nettopp dette. Men vi har kommet frem til at fellesaksjonens oppgave først og fremst er å jobbe politisk og ved bevisstgjøring og informasjon for å åpne dørene for andre som ønsker og har kompetanse til å jobbe med konkrete prosjekter. Aksjonen er et konsensusorientert samarbeid mellom fem organisasjoner, som alle skal ivareta sin plattform og ståsted, og det at vi står sammen er helt sentralt for å oppnå gjennomslagskraft ovenfor myndighetene. I arbeidet med å bygge opp et behandlingstilbud er dette derimot ikke den enkleste arbeidsformen.
Dette er selvfølgelig ikke til hinder for at de enkelte organisasjonene kan jobbe med konkrete behandlingstilbud, arbeidet som Fellesaksjonen står for er jo kun en del av alt som foregår i de forskjellige organisasjonene.
Fellesaksjonen jobber videre for å åpne dørene og legge press på myndigheter og helsevesen for at gode medisinfrie tilbud skal bygges opp, og bli en reell og etablert valgmulighet for alle som ønsker det.

Følg med på Fellesaksjonens hjemmeside www.medisinfrietilbud.no for oppdateringer om hva som skjer.

Mette Ellingsdalen, WSOs representant i Fellesaksjonen

Del