HINN Elverum inviterer til workshop om nedtrapping av psykofarmaka

admin Arrangement

Del

Torsdag 17. januar 2019 kl 9.00 -15.30

https://www.inn.no/om-hoegskolen/nyheter/workshop-om-nedtrapping-av-psykofarmaka

«Workshopen danner et faglig grunnlag for utviklingen av et mulig framtidig studietilbud «Personorientert og trygg nedtrapping av psykofarmaka».

Primært ligger ønsket fra et økende antall brukere om å selv få delta i beslutninger om egen medisinering, om dette også skulle innebære å trappe ned. Dette sammenfaller med det psykisk helsefeltets ønske om å inkludere bruk av psykofarmaka som en del av en integrert recoverytenkning, og betydningen av at den farmakologisk orienterte behandlingen skal kunne inngå som en «personlige medisin».

Parallelt med dette har det de siste ti årene kommet fram kritisk erfarings- og forskningskunnskap om de potensielle skadevirkningene bruken av psykofarmaka kan ha for enkelte, både på kort og lang sikt.

I den siste tiden er det også kommet fram kunnskap om farene ved ukritisk eller utrygg nedtrapping, og nødvendigheten av trygg nedtrapping. Kunnskap om trygg nedtrapping kan bidra til å styrke både brukere, pårørende, erfaringskonsulenter og profesjonelle i slike prosesser.»

Del