Aksjon for Medisinfrie Tilbud

Fellesaksjonen Ukategorisert

Del

legemiddelfri_behandling0

Bakgrunn for aksjonen og hva som har skjedd så langt.

«Aksjon for medisinfrie tilbud» er et samarbeid mellom  Aurora, Hvite Ørn, Mental Helse, LPP og WSO.

Samarbeidet oppsto etter brukerorganisasjonskonferansen på Hamar i 2011.

Brukerorganisasjonene har etterspurt medikamentfrie tilbud i mange år. Men i mars 2010 ble det for første gang nevnt i Helse- og omsorgsdepartementets årlige oppdragsbrev til de regionale helseforetakene, i  «Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester».

Det er nå lagt klare politiske føringer på at medisinfrie tilbud skal bygges opp. Ett av punktene under «Minimumskrav til områder/innhold i regionale og lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang» er følgende:

  • Systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud, brukerstyrte plasser, ambulante team, individuelle planer, inkl. rettighetskontrakter og kriseplaner.

Til tross for at dette er et krav fra Helse- og omsorgsdepartementet, ser vi at svært lite har skjedd i praksis siden brevet ble sendt 19. mars 2010. Ut fra det vi har sett i regionale/ lokale planer for reduksjon av tvang, foreligger det heller ingen konkrete planer i helseforetakene for oppbygging av medisinfrie tilbud.

 

Aksjonen startet derfor med at det ble sendt et brev til helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen / HOD 21.10.2011, hvor aksjonens krav ble presentert.

Dette resulterte i to møter med HOD.

Det siste møtet , 22.08.2012, er referert her.

Det ble sendt et nytt brev til helseministeren / HOD 10.09.2012, med forslag til tiltak for å utvikle medisinfrie enheter.
Dette brevet ble sendt på nytt 04.10.2012, adressert til den nye helseministeren Jonas Gahr Støre. Brevet kan leses her.

Aksjonsgruppa har utarbeidet et grunndokument, som forteller hva organisasjonene er blitt enige om. Grunndokumentet kan leses her.

Aksjonsgruppa var invitert til møte i Helse og Omsorgsdepartement 11. februar 2013, og overrakte grunndokumentet til statssekretær Øie. En kort rapport fra møtet ligger her. Og bilde fra møtet under.

12. februar 2013  ble det arrangert et rådslag om medikamentfrie behandlingstilbud av Helsedirektoratet og Erfaringskompetanse i samarbeid med brukerorganisasjonene. Aksjonsgruppa var representert i planlegging av rådslaget, og sto også på programmet med fire forskjellige innlegg. Det ble et fruktbart og spennende rådslag hvor vi kom ett skritt videre mot å få realisert vårt mål. Se Mette Ellingsdalens innlegg om aksjonen her:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=17Kpm-2KKTg

Her er mer fra rådslaget: http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/krever-medisinfri-behandling/

Det ble sendt et nytt oppfølgingbrev til helseministeren 02.09.2013, det kan leses her.

Vi ser med glede at oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene 2013 fortsatt har fokus på at man skal prioritere legemiddelfrie behandlingstilbud i punkt 4.9 : ”Psykisk helsevern er i størst mulig grad basert på frivillighet. Det legges til rette for frivillige og brukerstyrte tilbud, herunder legemiddelfrie behandlingstilbud for pasienter som ønsker det.”

Her er et annet videoforedrag med Mette Ellingsdalen, som gir en del bakgrunnsinformasjon i forhold til behovet for medisinfrie tilbud.

http://vimeo.com/mettee

Aksjonsgruppa består nå – mars 2014-  av Dagfinn Bjørgen, landsleder i Mental Helse, Anne-Grethe Terjesen, leder i LPP, Per Overrein, leder i Aurora, Jan-Magne Sørensen, leder i Hvite Ørn, Mette Ellingsdalen, leder i WSO´s menneskerettighetsutvalg og Grete Johnsen, sekretær.

Del