Nytt nyhetsbrev fra medikamentfrie behandlingsforløp i Bergen

Blant annet om brukerundersøkelse, om forskning og om nasjonalt nettverksmøte for medisinfrie behandling.

Les nyhetsbrevet her.