Sekretær søkes

Del

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsløp i psykiske helsetjenester (Fellesaksjonen)  søker administrasjonssekretær i 20% nyopprettet stilling.

Fellesaksjonen består av representanter fra følgende organisasjoner: Aurora støtteforening, Hvite Ørn, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), Mental Helse og WSO- We Shall Overcome. Fellesaksjonen står samlet bak kravet om at det opprettes medisinfrie enheter i alle landets helseforetak. 

For ytterligere informasjon; Medisinfrietilbud.no, FB-side: Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud.

Ved interesse se stillingsbeskrivelsen: http://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2019/08/Stillingsbeskrivelse.pdf

Søknadsfrist 1. oktober 2019

Ønsket oppstart 1. november 2019

Engasjement med varighet 1 år med mulighet for forlengelse. 

For ytterligere informasjon kontakt Grete Johnsen på mail; info@medisinfrietilbud.no

Søknad sendes info@medisinfrietilbud.no

Del